fbpx

Všeobecné

AI a budúcnosť digitálneho marketingu

8. septembra 2023

Ako marketéri poznáme silu technológie, ktorá nám pomáha osloviť naše publikum. Či už ide o používanie chatbotov na interakciu so zákazníkmi alebo vytváranie prediktívnych analytických modelov, ktoré dokážu identifikovať trendy vo vašom odvetví, AI má obrovský vplyv na to, ako sa firmy spájajú so svojím publikom. Ale čo je to vlastne AI? A ako ho môžete využiť vo svojom podnikaní?

Čo znamená skratka AI?

Skratka AI pochádza z anglického slova Artificial intelligence, v preklade znamená umelá inteligencia. AI predstavuje strojové učenie, ktoré spočíva vo využívaní množstva dát, výpočtov a algoritmov na generovanie požadovaných výstupov. Umelá inteligencia vie sama analyzovať zadanie, získavať a následne vyhodnotiť dáta, na základe ktorých zadanie vyrieši.

V podstate pracuje na dvoch princípoch: autonómia a adaptabilita. Autonómia hovorí o tom, že počítač je schopný realizovať komplexné úlohy bez zásahov tretej osoby. Tu môžeme spomenúť napríklad tvorbu grafických podkladov, textov či výpočtov.

Adaptabilita na druhej strane hovorí o tom, že počítač je schopný zlepšovať svoj výkon neustálym učením sa z už nadobudnutých skúseností. Typickým príkladom sú napríklad chatboti na webových stránkach, ktorí pomáhajú pri výbere produktov.

Ako využiť umelú inteligenciu (AI)?

AI je jedným z najvýkonnejších nástrojov, pokiaľ ide o zlepšenie výkonnosti vašej firmy prostredníctvom automatizácie alebo optimalizácie – ale jej využitie ďaleko presahuje len automatizáciu opakujúcich sa úloh, ako je napríklad zadávanie údajov do tabuliek Excelu.

Strojové učenie (Machine learning)

Strojové učenie je typ umelej inteligencie. Používa sa na vytváranie predpovedí na základe údajov, ktoré možno použiť na zlepšenie používateľskej skúsenosti a hodnotenia vo vyhľadávačoch.

Strojové učenie funguje pomocou algoritmov na analýzu veľkého množstva informácií s cieľom určiť vzory a trendy, ktoré predtým nemuseli byť zrejmé. Výsledkom je algoritmus, ktorý je možné následne aplikovať na rôzne situácie pre väčšiu presnosť alebo efektívnosť pri predpovedaní výsledkov (a teda zlepšovaní budúcich výsledkov).

Chatboti

Chatboty sú technológiou umelej inteligencie (AI), ktorá môže vykonávať úlohy v mene používateľa. Chatbot môže napríklad odpovedať na otázky o produktoch alebo službách a poskytnúť používateľom tipy, ako ich efektívne využívať.

Chatboti sú viac než len virtuálni asistenti – používajú sa aj ako agenti zákazníckej podpory v podnikoch, ktoré prevádzkujú online predajné stránky alebo systémy živého rozhovoru; ich cieľom je zlepšiť zákaznícku skúsenosť rýchlym zodpovedaním otázok bez toho, aby zamestnanci trávili čas odpovedaním e-mailom alebo telefonicky.

Prediktívna analytika

Prediktívna analytika je podmnožinou AI, ktorú možno použiť na predpovedanie budúcich výsledkov. Napríklad by sa dal použiť v marketingu na predpovedanie správania zákazníkov a histórie nákupov. Prediktívna analytika sa používa aj v zdravotníctve, financiách a iných odvetviach.

Predpovedanie je ťažké, pretože ľudia majú veľmi obmedzenú schopnosť porozumieť zložitým vzťahom medzi viacerými premennými alebo faktormi, ktoré ovplyvňujú ich rozhodnutia; to ľuďom sťažuje vytváranie presných predpovedí na základe údajov z minulosti (t. j. trendov). Počítače však nemajú problém porozumieť týmto vzťahom, pretože sú postavené na rôznych algoritmoch, ktoré im umožňujú zúžiť tisíce alebo milióny možností do jedného možného výsledku v akomkoľvek čase.

Automatizácia a AI

AI a automatizácia vám môžu pomôcť robiť vašu prácu lepšie a efektívnejšie, ale nie sú náhradou ľudskej intuície či inteligencie. Umelá inteligencia je nástroj, ktorý vám pomôže robiť to, čo ľudia robili od počiatku vekov: myslieť kriticky, rozhodovať sa na základe údajov a v prípade potreby konať rýchlo.

Je dôležité si uvedomiť, že hoci AI dokáže automatizovať niektoré úlohy, vyžaduje si aj ľudskú kontrolu a kreativitu – schopnosť myslieť mimo rámca alebo vytvoriť niečo nové z ničoho.

AI tu zostane a bude naďalej formovať budúcnosť digitálneho marketingu. Ako sme videli v tomto článku, existuje mnoho spôsobov, ako môžete použiť AI na zlepšenie výkonnosti, či už ste malý podnik alebo väčšia spoločnosť.

Viktória Ferjancová
Viktória Ferjancová - Back-end Developer

Programovaniu sa venujem od strednej školy. Prešla som si viacerými prácami hlavne na pozícií administrátora webových stránok, kde som pracovala s rôznymi CMS systémami. V Invelity pracujem ako senior back-end developerka zameraná hlavne na Wordpress.