PPC

Aké sú najpoužívanejšie rozmery online bannerov?

16. novembra 2023

V dnešnej digitálnej ére považujeme online reklamu za jednu z najefektívnejších foriem oslovenia cieľovej skupiny. Prečo? V porovnaní s tradičnými metódami je jednou z najväčších výhod online reklamy jej cenová dostupnosť. Online reklamu tiež môžete oveľa jednoduchšie merať. S analytickými nástrojmi získate lepšiu predstavu o tom, čo v online funguje a čo naopak nie. S pribúdajúcimi značkami v online prostredí je čoraz zložitejšie zaujať pozornosť potenciálnych zákazníkov, keďže reklama na nich „číha“ doslova za každou webovou stránkou.

Google Display Network patrí medzi najväčšie reklamné platformy na svete. Pozrite si prehľad podporovaných rozmerov online bannerov v tejto reklamnej sieti a vytvorte ideovo a graficky atraktívny banner, ktorý upúta už na prvý pohľad.

Rozmery online bannerov pre mobilné zariadenia

V obsahovej sieti sa stretnete s viacerými typmi online bannerov. Okrem klasických statických formátov, ktorých cieľom je jasne a stručne odovzdať jednoduchú správu ste sa už určite stretli aj s animovanými alebo interaktívnymi bannermi. Ešte predtým, ako tvorbu bannera posuniete na kreatívne oddelenie si musíte premyslieť výsledok, ktorý chcete bannerom docieliť. Chcete zvýšiť povedomie o svojej značke? Dosiahnuť želanú konverziu? Prilákať späť na web užívateľov, ktorí v minulosti s vami interagovali? Po stanovení cieľa budete vedieť akým spôsobom smerovať tvorbu online bannera.

Na základe analýzy viac ako 38 miliárd možných zobrazení bannerov na Slovensku sme identifikovali 10 najpoužívanejších rozmerov na mobilných zariadeniach a počítačoch. Na mobiloch sú to nasledovné rozmery:

 • 300×250
 • 300×50
 • 320×50
 • 250×250
 • 336×280
 • 320×100
 • 300×100
 • 200×200
 • 300×600
 • 320×480

Rozmery online bannerov pre počítače

Pre počítače odporúčame nasledovné rozmery bannerov:

 • 728×90
 • 300×250
 • 250×250
 • 160×600
 • 970×90
 • 120×600
 • 970×250
 • 250×360
 • 300×600
 • 300×300

Neviažte sa len na jeden rozmer bannera. Vytvorte celú sadu a jednotlivé rozmery otestujte. Testovať môžete aj samotné prvky na banneri, ako je textácia alebo umiestnenie CTA. Tieto odporúčané rozmery dobre zapadnú do rôznych typov webových stránok a zariadení. Maximálna veľkosť klasických bannerov je 150 kB a povolený typ súboru je JPG, PNG a GIF.

Zaujala vás téma reklamy v online priestore? Prečítajte si náš článok o typoch kampaní v Google Ads. Pre podrobnejšie informácie o technických požiadavkách a špecifikáciách pre bannery v Google Ads a GDN odporúčame preštudovať si presnú špecifikáciu v Google dokumentácii.

Ako postupovať pri tvorbe online bannerov

Po premyslení cieľa, ktorý má splniť váš banner a rozmeru sa konečne môžete vrhnúť na kreatívnu časť. Aj pri tvorbe online bannerov by ste sa mali riadiť určitými pravidlami. V tejto časti máte síce voľnú ruku, no aj tak by ste sa mali držať niektorých hlavných bodov a priveľmi si dizajnovo neuletieť. Poďme si teda povedať, aké prvky by mal obsahovať efektívny online banner:

CTA prvok (výzva na akciu)

CTA prvok je jednoslovná maximálne trojslovná výzva, ktorá povzbudzuje užívateľov k vykonaniu akcie. Najčastejšie môžete na banneroch vidieť CTA ako: Kontaktuj nás, Chcem zľavu, Mám záujem alebo Zisti viac. CTA prvok by mal byť na banneri dostatočne označený, viditeľný, aby užívatelia okamžite vedeli, čo sa od nich žiada. Kvôli obmedzenému priestoru a zabráneniu neporozumenia by bannerové reklamy mali obsahovať vždy len jednu výzvu na akciu. Pre lepšiu viditeľnosť sa používa kontrastná jasná farba. CTA prvky by mali konzistentné v celej sade reklám. Z hľadiska umiestnenia je CTA najefektívnejšie v dolnej časti, vpravo alebo v strede.

Logo inzerenta

Logo inzerenta na banneri nesmie chýbať. Ako by potom užívateľ vedel akej značky sa reklama týka? Logo je súčasťou identity vašej značky, a preto musí byť na banneri dobre viditeľné.

Výstižné texty

Základom tvorby online bannerov je zachovanie jednoduchosti. Rovnaké pravidlo platí nielen pri dizajne, ale aj textácií. Na banneri sa používajú výstižné texty, ktoré zreteľne komunikujú hlavnú správu reklamy. Väčšie rozmery bannerov ponúkajú aj väčší priestor, no niekoľko riadkový text pôsobia zbytočne nepriehľadne. Používa sa hlavný headline alebo niekoľko kľúčových fráz.

Vizuálne atraktívny dizajn

Bannerové reklamy sú vo svojej podstate vizuálne reklamy. Môžete mať akýkoľvek úžasný produkt, vymyslený chytľavý slogan, no pokiaľ banner neupúta oko užívateľa vaše úsilie je aj tak zbytočné. Zvoľte farebnú paletu, ktorú bežne používate od webovej stránky po marketingové materiály. Reklama predsa odkazuje na stránku s vašou ponukou, preto je dôležité, aby si užívatelia vedeli priradiť reklamu so značkou. Používanie firemných farieb pomáha budovať identitu vašej značky. Ak ste sa rozhodli vytvoriť celú sadu bannerových reklám s viacerými rozmermi, nezabudnite v programe zmeniť prvky a banner prispôsobiť každému rozmeru. Používajte kvalitné obrázky a radšej sa vyhnite nečitateľným fontom a farebným kombináciám, ktoré zabraňujú rýchlemu prečítaniu správy.

Teraz, keď už viete, ktoré rozmery bannerov sú v Google najpoužívanejšie budete vedieť pripraviť reklamnú kampaň, s ktorou dosiahnete želané výsledky. Pamätajte však, že vo svete online reklamy prináša úspech neustále experimentovanie a testovanie. Len vďaka nemu dokážete sledovať výsledky a prispôsobovať im svoju marketingovú stratégiu. Testovať môžete napríklad rôzne varianty reklám a rozhodnúť sa tak pre Bannery alebo videá?

A ak vás baví tvoriť online bannery a hľadáte spôsob, ako si svoju prácu uľahčiť, prečítajte si článok, v ktorom sa naša grafička podelila o obľúbené klávesové skratky vo Photoshope.

Valéria Lapínová
Valéria Lapínová - PPC & SEO specialist

O digitálnom marketingu som sa prvýkrát dozvedela už počas štúdia na vysokej škole. Daná téma ma oslovila natoľko, že som sa jej venovala aj pri vypracovaní záverečnej práce. Následne po štúdiu sa mi naskytla príležitosť absolvovať stáž tu v Invelity. V súčasnosti tu stále pracujem a som rada, že môžem rozvíjať svoje vedomosti a schopnosti v oblasti PPC a SEO.