fbpx

Všeobecné

Aké sú výhody a nástroje online marketingu?

20. apríla 2023

Online marketing, internetový marketing alebo aj web marketing. To všetko sú synonymické pomenovania pre marketing, ktorý využíva virtuálny priestor k propagácii. Treba si tiež povedať, že digitálny marketing a online marketing nie je to isté. Väčšina kanálov digitálneho marketingu je síce úzko spätá s online marketingom, no nejedná sa o rovnaký pojem. Rozdiel medzi digitálnym a online marketingom je v tom, že online marketing je súčasťou toho digitálneho.

Online marketing predstavuje skupinu nástrojov a metód používaných na propagáciu značky, výrobkov a služieb prostredníctvom internetu. Cieľom je osloviť potenciálnych zákazníkov prostredníctvom kanálov, kde trávia čas napríklad čítaním, vyhľadávaním, nakupovaním alebo komunikovaním online.

Výhody online marketingu

Dosah

Vďaka internetu sa už dnes nemusia robiť reklamy len lokálne, ale môžeme ich robiť celosvetovo. Všetky typy firiem, od nadnárodných spoločností až po malé a stredné podniky majú prístup k miliónom potenciálnych zákazníkov.

Dostupnosť

Online marketing nám umožňuje inzerovať 24 hodín každý deň. Zákazníci majú prístup na web a môžu nakupovať tovar a služby bez ohľadu na čas.

Merateľnosť

Vďaka online marketingu je omnoho jednoduchšie vyhodnocovať efektivitu našich reklám. Poskytuje nám dáta na základe, ktorých môžeme merať a sledovať výsledky, čo pri tradičnom marketingu nie je možné. Výsledky poskytujú firme lepšiu predstavu o tom, ako sa darí marketingovej kampani – koľko ľudí z nej nakúpilo, odoslalo formulár alebo o koľko ľudí sa nám zvýšila návštevnosť stránky.

Individuálny prístup

Vďaka sociálnym sieťam sa môžu podniky oveľa viac priblížiť k zákazníkom a tiež prispôsobiť komunikáciu medzi nimi. Môžeme si segmentovať zákazníkov a prispôsobiť im reklamy, napríklad na základe ich nákupných zvyklostí, záujmov, veku, pohlavia či ich správania na webovej stránke.

Nízke náklady

Vďaka online marketingu sa podniky môžu vyhnúť vysokým nákladom na tradičné formy reklamy. Online marketing je oveľa lacnejší ako televízne či rozhlasové reklamy a rôzne billboardy.

Mám záujem o online stratégiu na mieru

Kontaktujte nás a dohodnite si s nami stretnutie v Bratislave, vo Zvolene alebo aj v San Franciscu. Radi Vám pomôžeme s Vašim projektom.

Nástroje online marketingu

 • SEO
 • PPC
 • Obsahový (content) marketing
 • Email marketing
 • Sociálne siete

SEO

SEO je skratkou pre anglický výraz Search Engine Optimization, teda optimalizácia pre vyhľadávače. Jedná sa o proces optimalizácie, vďaka ktorému môžeme umiestniť webové stránky do čo najvyšších pozícii vo výsledkoch neplateného vyhľadávania.

Optimalizácia je zložená z dvoch prvkov:
 • On-page – sú to úpravy uskutočňované priamo na webovej stránke, a to tak, aby bola stránka z technického hľadiska sympatická užívateľom. Patrí sem:
  – titulok stránky,
  – štruktúra URL adresy,
  – štruktúra webovej stránky,
  – obsah stránky, nadpisy,
  – titulky obrázkov,
  – texty odkazov.
 • Off-page – vyskytujú sa mimo webovú stránku a nedajú sa majiteľom webu nijako ovplyvniť. Ide o spätné odkazy, ktoré na webovú stránku odkazujú z iných zdrojov a čím viac je stránka obľúbená, tým viac je vyhľadávačom uprednostňovaná.

PPC

PPC je skratkou z anglického výrazu Pay Per Click, čo v preklade znamená platba za kliknutie. Táto forma online marketingu je považovaná za jednu z najefektívnejších. Je to aj preto, že za reklamu zaplatíte len v prípade, keď na ňu niekto klikne. PPC reklama sa najčastejšie zobrazuje na základe vyhľadávaných slov v internetových vyhľadávačoch. Najpoužívanejším vyhľadávačom nielen na Slovensku, ale aj vo svete je Google aj s jeho PPC reklamnou platformou Google Ads.

Poznáme niekoľko druhov PPC reklám:
 • reklamy vo vyhľadávaní
 • obsahové reklamy (bannery)
 • YouTube (video) kampane
 • shopping (produktové) kampane
 • aplikácie
 • kampane na maximalizáciu výkonu – Performance Max
 • inteligentné kampane
 • discovery kampane

Obsahový (content) marketing

Obsahový marketing je marketingová technika vytvárania a propagácie hodnotného, relevantného a konzistentného obsahu na prilákanie a získanie jasne definovaného publika. Je to napríklad blog, e-book, informačné PDF a podobne. Vyžaduje si veľa práce a hlavne kreativity, no bez kvalitného obsahu nevynikneme a Google nás v organickom vyhľadávaní bude tlačiť do pozadia a uprednostňovať kvalitnejší obsah.

Email marketing

Emailing patrí k veľmi účinným formám online marketingu. Ide o rozosielanie reklamných emailov zákazníkom, ktorí s týmto rozosielaním súhlasili (newsletter). Je to jedna z najúčinnejších foriem komunikácie pokiaľ ide o budovanie značky aj preto, že pravidelným zasielaním emailov sa spoločnosť udržuje v povedomí zákazníkov. Dôležitá je tiež práca s databázami a využívanie všetkých údajov pre čo najpresnejšie cielenie. Kvalitná databáza je jedným z predpokladov úspešného emailového marketingu.

Sociálne siete

Social media marketing využíva platformy sociálnych sietí na spojenie s publikom a na budovanie povedomia o značke, zvýšenie predaja alebo návštevnosti webovej stránky. Patrí sem publikovanie kvalitného obsahu na profiloch sociálnych sietí a tiež počúvanie a zapájanie sledovateľov. U nás bežne využívame sociálne siete ako Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube.

Pozn.: Sociálne siete však neslúžia len na zverejňovanie fotiek či postov, sú tiež skvelým miestom aj na tvorbu PPC reklamy.

Digitálny marketing na mieru

Kontaktujte nás a dohodnite si s nami stretnutie v Bratislave, vo Zvolene alebo aj v San Franciscu. Radi Vám pomôžeme s Vašim projektom.

Jakub Gombar
Jakub Gombar - Online Campaigns Manager & Co-Founder

K online marketingu som sa dostal vďaka vlastnému internetovému projektu v roku 2011. V poslednej dobe sa špecializujem hlavne na výkonnostný online marketing - teda platenú reklamu vo vyhľadávaní na sociálnych sieťach a propagáciu prostredníctvom bannerov na rôznych webových stránkach. Veľmi rád sa venujem vzdelávaniu nových zamestnancov resp. stážistov, pričom svoje skúsenosti pravidelne prezentujem aj na odborných školeniach a worskhopoch.