Všeobecné

Ako vyzerá marketingová stratégia v digitálnom marketingu?

12. apríla 2021

Digitálna marketingová stratégia je niečo, bez čoho sa neoplatí vstúpiť do online sveta. Zatiaľ možno nesúhlasíte, ale keď spoznáte všetky jej výhody, myslím že zmeníte názor. Ak stále premýšľate nad tým, či byť súčasťou onlinu, poviem len staré znamené klišé, kedy, keď nie teraz? Obzvlášť v dnešnej dobe, kedy jediná možnosť predaja alebo vzbudenia povedomia o značke je hlavne na  internete. Pravdou je, že konkurencia je obrovská. Práve preto je dobré vypracovať analýzu a marketingovú stratégiu presne podľa toho, čo potrebujete a čo je vaším cieľom.


 

Čo to tá marketingová stratégia je?

Cieľom každej marketingovej stratégie, nielen v digitále, je spojiť potenciál trhu, túžby, potreby a priania zákazníkov, s cieľmi a zámermi našej firmy. Dlhodobý projekt, ktorého súčasťou sú rôzne nástroje, kroky a postupy, ktoré vám dokážu priniesť reálnych zákazníkov a zákazníkov, ktorí sa k vám budú vracať, takisto aj žiadaný zisk a naplnenie vopred stanovených cieľov.

Digitálna stratégia je istá nadstavba offline marketingovej stratégie, ktorá sa odohráva v online svete. Ide o dôležitú analýzu vašej firmy alebo značky, ale takisto o prieskum trhu a konkurencie, aby ste tak vedeli na čom skutočne ste. V digitálnom svete je dôležité určiť si tone of voice, teda to, ako budeme so zákazníkom komunikovať na našich sociálnych sieťach, aký obsah mu budeme prinášať, ako často s ním budeme komunikovať a taktiež, kde on môže komunikovať s nami. Pri digitálnej stratégii je rovnako podstatné poznanie konkurencie a odlíšiteľnosť od nej, teda vizuálna identita našej značky. Digitálna stratégia nám slúži presne na to, aby sme len nedúfali v potenciál nášho produktu a nahovárali si, že máme tak skvelý nápad, produkt, ideu, že sa predá sama a zožne všetku slávu sveta. Práve stratégia v online svete slúži na to, aby ste si zadefinovali, čo chcete dosiahnuť, aké potrebné kroky a nástroje k tomu budete potrebovať, a takisto to, ako to všetko dosiahnuť čo najefektívnejšie s dôrazom na rozpočet.

 

Čo je obsahom marketingovej stratégie

V tejto časti prejdeme k jednotlivým bodom, ktoré marketingová stratégia zahŕňa. Čo je jej obsahom a hlavne, čo jednotlivé body znamenajú. 
vízia a poslanie – Tieto dva body sa vzájomne dopĺňajú a jednoznačne patria k sebe. Vízia je akási predstava o budúcom smerovaní našej značky, ktorá je sčasti emocionálna a sčasti racionálna. Vízia sa zameriava na budúcnosť nášho podniku a poslanie na súčasné fungovanie a potreby podniku.

Cesta marketingovej stratégie, vízia a poslaniecieľ (krátkodobé, dlhodobé) – Hovorí sa, že cesta je cieľ. Pri tvorbe stratégie, je podstatné v prvom rade spoznať ho. Či je naším cieľom zvýšenie povedomia o značke, dosiahnutie vyšších príjmov alebo pripomenutie sa zákazníkom. Pokiaľ ide o krátkodobé ciele určíme si čas, za ktorý chceme konkrétny cieľ dosiahnuť a takisto nástroje, ktoré sú pri dosahovaní potrebné. Cieľom môže byť napríklad aj zvýšenie návštevnosti na blogu, založenie Facebookovej stránky, získanie 4000 sledovateľov za 3 mesiace a podobne. Dlhodobé ciele sú tie, ktoré môžete mať od začiatku a postupnými krokmi ich dokážete dosiahnuť. Napríklad predbehnúť konkurenciu, do 3 rokov mať 5 kamenných predajní a podobne. Dôležité je, aby stanovené ciele boli realistické.

cieľová skupina – Ide o parameter, ktorý by mala poznať každá značka. Od vašej cieľovej skupiny závisí, na koho budete cieliť svoju reklamu, komunikáciu na sociálnych sieťach alebo produkty. Podstatná je poznateľnosť cieľovej skupiny, jej potreby, záujmy, a túžby. Pri vytváraní sú dôležitými atribútmi: vek, pohlavie, vzdelanie, lokalita, správanie, jazyk a záujmy. V online svete je výhodou sledovať štatistiky, ktoré nám o našich zákazníkoch dokážu poskytnúť informácie takmer okamžite.

marketingové persóny – Keď budete mať dostatok informácií o vašej cieľovej skupine, o správaní vašich zákazníkov a ich potrebách, môžete prejsť k vytvoreniu fiktívnych marketingových persón. Ide o obraz ukážkového zákazníka. Tvorba persón pozostáva z týchto častí:

  • meno a fotografia
  • popis pozície a náplň práce
  • demografické údaje
  • aké sú jej problémy a túžby, ktoré dokážete vyriešiť
  • technické zručnosti
  • povahová charakteristika a aktivity vo voľnom čase
  • profesionálne vlastnosti
  • nákupné zvyky
  • otázky a názory persóny, ktoré sa týkajú vašej značky, produktu alebo firmy

Príklad tvorby marketingových persón

konkurenčná výhoda – Ide o pridanú hodnotu, ktorú svojim zákazníkom dokážete ponúknuť. Súbor faktorov, ktoré dávajú zákazníkovi dôvod nakupovať u vás opakovane. V prípade e-shopu to môže byť skvelé poradenstvo, darček ku každému nákupu, zľava na ďalší nákup, vernostné body, čokoľvek, čím sa dokážete odlíšiť od konkurencie. Ak svoje konkurenčné výhody poznáte, nebojte sa ich komunikovať na svojich sociálnych sieťach a pripomínať ich tak svojim zákazníkom.

výber komunikačných kanálov – Na základe cieľovej skupiny a vyššie spomenutých atribútov je dôležité zvážiť, aké typy komunikačných kanálov využijete pre dosiahnutie stanovených cieľov. Google reklama je asi najrozšírenejší spôsob, kde by ste svoje pôsobenie ani nemali zvažovať, malo by byť samozrejmosťou. Zvyšné kanály závisia už od spomínaných cieľových skupín, najrozšírenejší je Facebook, Instagram, YouTube, ale pre niektorých aj TikTok alebo LinkedIn. 

tone of voice – Ide o spôsob ako daná značka, firma so zákazníkmi komunikuje. Či používa vykanie alebo tykanie. Táto forma komunikácie sa môže líšiť v súvislosti so zvoleným komunikačným kanálom. Napríklad na LinkedIn môžete využívať vykanie, zatiaľ čo na Instagrame tykanie. V tomto bode sa zohľadňuje aj to, či budete vo svojej komunikácií využívať humor alebo naopak profesionálnu vážnu komunikáciu. Možno sa vám tento bod javí ako ten posledný, menej podstatný, ale omyl. Pomocou tone of voice sa dokážete od svojej konkurencie odlíšiť a prilákať tak nových zákazníkov. Patrí sem totiž farba vizuálu, na základe ktorej vás budú poznať, zvuk v reklame, ktorý je dôležitý, ak sa ľudia nebudú momentálne pozerať na reklamu, ale už podľa zvuku budú vedieť o akú značku alebo produkt ide, máte polovicu úspechu, ďalej typ písma, dokonca aj to, že vaše texty budú napríklad vždy len vo veršoch. Môže tu byť toho naozaj veľa. Hlavne to nezanedbajte a pri výbere buďte precízni a vychádzajte zo všetkých dostupných dát, ktoré máte. 

 

See, Think, Do, Care?

Je model, ktorý je vo svete marketérov asi tým najznámejším. Ide o vzor marketingovej stratégie, ktorý predstavuje nákupné fázy, ktorými zákazník prechádza. V online svete však nie je dôležitý len predaj, ale aj to, čo sa udialo pred ním a čo bude nasledovať po ňom. Prejdime rovno k nákupným fázam.

Seev tejto fáze nákupu vás ešte vaši potenciálni zákazníci nepoznajú. Preto je aj pre náš tím dôležité, aby sme značku dostali do povedomia čo najširšej skupine ľudí. Zaujali a strhli na seba pozornosť tak, aby sa človek, ktorý nás doteraz nepoznal, dozvedel o novej možnosti na trhu a zapamätal si nás. 

Thinkak sme už dostatočne zaujali, nachádzame sa vo fáze Think, kedy o nás potenciálni zákazníci začínajú viac premýšľať, zaujímať sa o naše produkty. Práve v tejto fáze nás začínajú porovnávať s konkurenciou, či už po stránke kvality produktov, ceny, benefitov, ktoré im dokážeme ponúknuť a podobne.

Dov tejto fáze je zákazník rozhodnutý nakúpiť. Naším cieľom je, aby sme mu to uľahčili a pomohli mu k finálnej fáze nákupu nášho produktu alebo služby. Pomoc môže byť aj prehľadný e-shop, s dobrým online poradenstvom. 

Caremožno sa pýtate, čo ešte, keď už ste dosiahli povedomie, zapamätateľnosť a dokonca si už reálne u vás ľudia produkty a služby kupujú. Fáza Care je o budovaní vzťahov s vašimi zákazníkmi, o starostlivosti o zákazníkov, ktorí už u vás niekedy nakupovali. Práve to je to, čo vám zákazníkov pomôže udržať a zvýši sa tým miera ďalšieho nákupu. Úplne vyhraté máme vtedy, keď nám najlepšie funguje reklama, ktorou sú recenzie spokojných zákazníkov, to že pridajú fotku s našim produktom alebo pekne zabaleným balíčkom s venovaním a poďakovaním od nás, to je to, k čomu fáza Care dokáže pomôcť.

Graficky znázornený príklad marketingového modelu see think do care

 

Ako postupovať pri tvorbe marketingovej stratégie?

U nás v Invelity sa vám o návrh marketingovej stratégie a analýzu postará náš stratég Libor Toporcer. Funguje to tak, že sa použije už spomínaný model, See Think Do Care, ktorým zistíme koho v konkrétnych nákupných fázach oslovujeme. Teda kto je moje publikum vo fáze See, kto zas vo fáze Think, kto vo fáze Do a kto vo fáze Care. Znie to jednoducho, ale ide o podstatnú súčasť pri tvorbe marketingovej stratégie, ktorú netreba zanedbať. V Invelity máme vytvorený aj hĺbkový brief, ktorý slúži na identifikáciu klienta, jeho potrieb a problémov. Súčasťou je aj časť na definíciu cieľovej skupiny a zostavenie marketingových persón. Našimi obľúbenými tool-my pri tvorbe marketingového plánu sú Ahrefs, Marketing Miner, Google Trends, Facebook Ads Library či WASP Inspector, ale o tých si možno povieme viac  inokedy.  

 

Na čo sme teda prišli?

Ak ste sa dostali až sem, veríme, že ste pochopili o čom to celé naozaj je. Že je skutočne dôležité mať marketingový plán a ísť v ňom až do hĺbky. Pretože čím viac toho viete o sebe, svojom produkte, takisto o svojej konkurencii, ale aj o zákazníkoch, tým bližšie ste k dosiahnutiu svojich cieľov. Viac nám k tomu povedal náš stratég Libor Toporcer: “Vykonávať online marketing bez stratégie je ako keby ste sa vydali autom na dlhú cestu a nesledovali mapu, zostatok v nádrží, Waze, dopravné hlásenia, stav vášho auta či iné okolnosti. Áno, raz na miesto prídete, ale otázkou je, aká bude efektivita? Rovnako je to s online marketingom. Myslieť strategicky znamená byť minimálne o krok vpred voči vašej konkurencii. V dnešnej dobe už nie je dôležité len byť v online prostredí, ale robiť online aktivity efektívne, cielene, premyslene, a to sa bez precíznej stratégie nedá.”
Marketingová stratégia je niečo, čo si vyžaduje nielen vedomosti, ale aj skúsenosti. V Invelity ich máme a na každú jednu sme náležite hrdí. Ak hľadáte niekoho, kto vám pomôže pri tvorbe stratégie, napíšte nám, sme si istí, že spoločne vytvoríme taký marketingový plán, na ktorý nebudete hrdý len vy, ale aj my.

Martina Ďuričková
Martina Ďuričková - Social Media Specialist

V práci so sociálnymi sieťami som vždy videla veľký potenciál. Vytvárať kreatívny content na mieru rôznym segmentom, pripraviť stratégiu, podporovať príspevky, fotiť a písať články, plniť ciele a dosahovať výsledky, pri ktorých je vidieť, že vaša práca má zmysel. Presne preto som sa ocitla tu, v Invelity, kde tvorím súčasť digitálnej divočiny.