Návody

Boosting krok po kroku: Naučte sa ho robiť efektívne

22. apríla 2024

Vedeli ste, že na Facebooku váš obsah vidí len 4,32 % ľudí, ktorí sú fanúšikmi vašej stránky? Okrem toho, iba 15 % publikovaných príspevkov sa zobrazuje aj iným ľuďom. Interakcia s príspevkami je tiež veľmi nízka – len 1,52 % fanúšikov reaguje alebo komunikuje s príspevkami. Tvoriť obsah a spoliehať sa len na organiku sa vám v tomto prípade neoplatí. Vyťažte zo svojej práce maximum a využite boosting.

Boosting – teda podpora príspevkov vám pomôže priniesť obsah k tej správnej cieľovej skupine a podporí cieľ vašej komunikácie. V tomto blogu si ukážeme, ako začať s tvorbou boosting kampaní v praxi. 

Vytvorenie Facebook Business Managera

Na začiatok budete potrebovať Facebook Business Manager (FB BM). S jeho pomocou viete presnejšie zacieliť na svojich potenciálnych zákazníkov, pracovať s publikami a vyhodnocovať výsledky. Tiež sa vám otvorí viac možností cieľov boostingu. Netrápte sa a pozrite si náš návod, ako vytvoriť Facebook Business Manager.

Zaboostovať príspevok na Facebooku je možné cez tlačidlo Boost Post alebo cez Business Manager. Odporúčame vám boostovať príspevok vždy cez BM. 

Boost Post je tradičný spôsob, ktorý je síce jednoduchý, ale nie úplne efektívny. Neviete si tam nastaviť publikum a peniaze miniete bez výrazného efektu. BM je z dlhodobého hľadiska oveľa lepšou voľbou. Ponúka širší rozsah možností, čo vám umožní dosahovať lepšie výsledky.


Rozdiel boostingu cez tlačítko propagovať vs. cez Facebook Business Manager:

rozdiel medzi boostingom cez tlačidlo boost post a cez Business Manager


Pokiaľ už máte vytvorený účet vo FB Business Manageri, tento bod ignorujte a prejdite priamo k ďalšiemu. 

Ako na boosting – Začneme pekne od začiatku

Do FB BM účtu, kde budeme robiť boosting, sa dokážete prekliknúť z vášho META profilu. Stačí, keď kliknete v ľavom dolnom rohu na tlačidlo Pomoc – Go To Business Manager.

Boosting od začiatku - Ako sa prekliknúť z META profilu do Business Manageru

Ďalej sa prekliknite do sekcie Správca reklám. Tam sa budú diať všetky čáry-máry s nastavovaním vášho boostingu.

Boosting od začiatku, prekliknutie na sekciu Správca reklám

Otvorí sa vám reklamné rozhranie. Samozrejme, pokiaľ s boostingom ešte len začínate, nebudete tam mať ešte vytvorené kampane ako my. So zeleným tlačidlom Vytvoriť začneme s ich tvorbou. 

Boosting od začiatku - vytvorenie kampane v Business Manager

Zvoľte si cieľ boostingu

Podľa toho, aký celkový cieľ chcete dosiahnuť svojou komunikáciou na sociálnych sieťach, viete zvoliť aj cieľ svojho boostu. Tento cieľ sa volí hneď po kliknutí na tlačítko Vytvoriť novú kampaň.

Boosting od začiatku - voľba cieľa

Najčastejšie pri boostingu volím ciele:

Ako najlepšie podporiť príspevok - typy cielenia pri boostingu

Cieľ boostingu volíme podľa toho, čo chceme daným príspevkom dosiahnuť.

Príklad 1: Chcem rozšíriť povedomie o produkte z môjho e-shopu. V tom prípade volím kombináciu cieľov – Reach/Brand Awareness a Traffic. Okrem toho, že rozšírim distribúciu informácie o produkte pomocou kampane zameranej na dosah, chcem, aby sa ľudia preklikli na stránku a tým mali možnosť produkt zakúpiť. 

Príklad 2: Chcem zvýšiť zapojenie ľudí do môjho publikovaného obsahu na sociálnych sieťach. V tomto prípade zvolím kombináciu cieľov Engagement a Reach/Brand Awareness. S pomocou kampane zameranej na zvýšenie interakcie sa môj obsah ukáže ľuďom, ktorí majú potenciál interagovať. Pomocou cieľu zameraného na zvýšenie dosahu, rozšírim distribúciu príspevku.

Odporúčam vám vytvoriť si kampaň pre všetky 3 ciele a postupne do nej dopĺňať príspevky podľa toho, ako budete tieto ciele potrebovať kombinovať.

Nastavenie kampane

Vytvoríme si ukážkovú kampaň s cieľom – Zvýšenie povedomia alebo Brand Awareness. Po kliknutí na tlačidlo Vytvoriť zvolíme campaign objective – Zvýšenie povedomia a ďalej klikneme na Pokračovať.

Nastavenie kampane na podporu príspevku s cieľom - zvýšenie povedomia

Názov kampane si zvoľte podľa jej cieľa. Dôležité je, aby bol pre vás názov rozpoznateľný.

Nastavenie špeciálnej kategórie reklám pri boostingu príspevkov

Pokiaľ sa váš biznis týka jednej zo špeciálnych kategórií reklám, je potrebné zakliknúť túto špecifikáciu v Špeciálna kategória reklám

Štandardne ide o značky, ktorých biznis rieši:

  • úvery a pôžičky
  • zamestnanie alebo pracovnú ponuku 
  • bývanie alebo financovanie bývania 
  • politické témy 

Pokiaľ ani jedna z uvedených tém nie je náplňou vášho biznisu, môžete tento bod vynechať a pokračovať ďalšími nastaveniami.

Nastavenie podrobnosti kampane pri boosting kampani s cieľom zvýšenie povedomia

Podrobnosti kampane nechávame Aukcia

Vypnutie nastavenia Advantage campaign budget

Ako ďalší krok nastavíme, alebo práveže nenastavíme budget na kampaň. 😁 Odporúčam vám vypnúť Advantage campaign budget. Pri každej konkrétnej reklamnej skupine si nastavíme budget na konkrétny boost príspevku v ďalších krokoch. Klikneme na Ďalej v pravom dolnom rohu. 

Nastavenie Ad Setu

V tomto kroku sa dostaneme na nastavovanie Ad Setu alebo po slovensky reklamnej skupiny. Začneme vhodným názvom. Dodržujte jednotnú štruktúru názvov – jednoduchšie sa vám bude medzi jednotlivými podporenými príspevkami orientovať. 

Odporúčaná štruktúra:
/dátum – cielenie príspevku – kľúčové slovo, podľa ktorého príspevok rozoznáte/

Odporúčaná štruktúra reklám

Skontrolujte si cieľ boostingu.

Kontrola cieľa boostingu

Nastavte rozpočet a dobu trvania boostu príspevku. Pri rozdeľovaní budgetu vám odporúčam zvoliť celkový rozpočet za spustený boost príspevku. Budete mať tak istotu, že sa maximálne minie vami nastavená cena. Čo sa týka doby trvania boostu, postupujte podľa budgetu, ktorý máte zvolený. Keď podporujete príspevok so sumou 10 € odporúčam vám ho dať maximálne na 2-3 dni.

boosting príspevku - nastavenie rozpočtu a rozvrhu

Ďalej je potrebné zvoliť si všetky demografické údaje o svojej cieľovej skupine, prípadne si vybrať z vytvorených publík. Prečítajte si, čo sú publiká a na čo slúžia

Keď cielite na široko môžete využiť možnosť Advantage+ cielenia – automatizácia cielenia od Facebooku. Využíva umelú inteligenciu na to, aby publikum našlo vhodnú cieľovú skupinu. Pri tomto publiku je možné upraviť publikum pomocou nastavených kritérií ako vek, demografia, cielenie podľa záujmov.

No samozrejme môžete si zvoliť manuálne nastavenia cielenia po kliknutí na tlačidlo dole – Switch to original audience options.

Manuálne nastavenie cielenia pri boostingu príspevkov


Skontrolujte, či máte zakliknutý správny účet, pre ktorý príspevok podporujete.

Kontrola správneho účtu, pre ktorý sa príspevok boostuje

V ďalšom kroku si nastavíme umiestnenia (placementy), na ktorých sa váš podporený príspevok bude zobrazovať. Je možné zvoliť možnosť výberu automatických Advantage+ placementov alebo Manuálneho umiestnenia. 

Osobne preferujem voľbu manuálneho umiestnenia, pretože keď podporujete nejaký formát príspevku, napríklad statický štvorcový post, nie je vhodné ho zobrazovať v Reels umiestnení. V ďalšom kroku reklamy uvidíte, ako sa váš príspevok bude zobrazovať v náhľadoch umiestnení – voľte tie, na ktorých váš formát príspevku vyzerá dobre, je čitateľný a zrozumiteľný pre cieľového užívateľa. Nebojte sa zvoliť niekoľko umiestnení.

Pri voľbe platformy zvoľte tú, na ktorej je príspevok publikovaný – pri facebookovom príspevku zvolíme facebookové umiestnenia.

Voľba platformy

Ad Set máme nastavený, kliknite na ďalej v pravom dolnom rohu.

Nastavenie reklamy

Na úrovni reklamy si nastavíme konkrétny príspevok, ktorý chceme podporiť.

Nastavenie reklamy pre existujúci príspevok


V tomto kroku nie je až také dôležité, aký názov reklamy zvolíte, keďže sme si nazvali poctivo Ad Set. Ako názov môžete zvoliť dátum publikácie príspevku. Skontrolujte si, či máte zvolenú správnu stránku na podporu príspevku.

Pri nastavení reklamy zvoľte možnosť – Použiť existujúci príspevok. Je to preto, lebo chceme podporiť úspešnosť tej jednej, už publikovanej, kreatívy. V ďalšom kroku si volíme príspevok, ktorý chceme podporiť. 

Kliknutím na Pridať príspevok/Zmeniť príspevok zvolíte príspevok, ktorý chcete podporiť. Na pravej strane sa vám zobrazia náhľady príspevku na zvolených umiestneniach na úrovni Ad Setu. Všetky si skontrolujte, či sa zobrazujú tak, ako si predstavujete a v prípade, že nie, vráťte sa o krok späť a upravte zvolené umiestnenia.

Nastavenie reklamy - voľba existujúceho príspevku

Pokiaľ necháte zakliknutú možnosť Add music, systém vám sám pridelí hudbu do príspevku. Odporúčam otestovať.

Nastavenie vizuálu reklamy

Na úrovni reklamy máte možnosť zmeniť výzvu pod príspevkom – Call To Action tlačidlo pod príspevkom, ktoré navodzuje ľudí na vykonanie akcie s vaším príspevkom. Odporúčam voliť podľa cieľa – keď publikujete blog a chcete získať viac preklikov, využite Viac informácií. Keď naopak chcete, aby vám ľudia napísali nejaký dopyt, zvoľte Napísať správu.

Zmena výzvy pod príspevkom

Pokiaľ používate na svojom webe tracking návštevnosti, zaškrtnite možnosť Website events aj Offline events.

Tracking návštevnosti pri nastavení boostingu

Ak je všetko v poriadku a skontrolovali ste si všetky nastavenia, môžete kliknúť na tlačidlo Uverejniť v pravom dolnom rohu.

Teraz sme si prešli boostnutie príspevku s cieľom dosah, pokiaľ chcete príspevok podporiť aj s iným cieľom postupujte, podľa rovnakých krokov, len pri vytváraní kampane zvoľte iný cieľ.

Ako postupovať pri ďalších boostoch?

Akonáhle budete mať vytvorené kampane na všetky tri najpoužívanejšie ciele, spustený minimálne jeden boost v každej a chcete podporiť ďalší príspevok, môžete nastavenia zduplikovať.

Otvorte si kampaň s cieľom, ktorý chcete v nasledujúcom príspevku podporiť a na úrovni Skupiny reklám (Ad Setu), označte svoj predchádzajúci boost a kliknite na Duplikovať.

funkcia duplikovať kampaň pri boostingu kampaní

Takto sa vám zduplikujú všetky nastavenia, ktoré ste si navolili pri predchádzajúcej podpore príspevku. 

Ako vyhodnotiť boosting príspevkov?

Pri vyhodnocovaní postupujeme vždy od účtu k účtu. Nie je nikde napísané, aké hodnoty má dobrý alebo zlý výsledok. Preto si treba odsledovať, ako sa darí vašim príspevkom, zvoleným publikám, umiestnenia či príspevkom. Štatistiky vám však výrazne vedia urobiť poriadok vo výkone jednotlivých príspevkov. V nástroji META Business Suite uvidíte pekné prehľady a grafy, ktoré vám ukážu, ako sa príspevkom darilo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. 

vyhodnocovanie boosting kampaní - porovnanie v nástroji Meta Business Suite


V Facebook Business Manageri sa na to viete pozrieť aj podrobnejšie pri každom jednom podporenom príspevku. Stačí si označiť kampane, ktoré chcete brať do úvahy a prejsť na úroveň Ad Setu. Systematicky a prehľadne pomenované boosty vám pomôžu okamžite identifikovať boost k príspevku, vďaka čomu si budete vedieť lepšie zoradiť výsledky. Na pravej strane hornej lišty FB BM viete zoradiť svoje stĺpce s výsledkami podľa požadovanej metriky, ktoré chcete vyhodnocovať.

Boosting príspevkov v závere: nastavenie customize columns v Business Manageri


Tak čo? Idete do toho? Dajte nám vedieť, ako sa vám darí s boostingom a prípadné otázky píšte na blistanova@invelity.com.

Claudia Blišťanová
Claudia Blišťanová - Social Media Specialist

Sociálne siete by mali ľudí baviť. Platí to pre prijímateľov obsahu ale aj jeho tvorcov. Práve preto som sa stala hrdým tvorcom, ktorému záleží, aby sa ľuďom zobrazoval kvalitný a zaujímavý obsah, ale taktiež hrdým prijímateľom, ktorý vie dobrý obsah oceniť.