Všeobecné

Čo je marketingový mix 4P a rozšírený marketingový mix

17. apríla 2023

4P, 4C, 4E, 5P, 7P, hovoríte si, kto sa má v tom vyznať? A keď už oslavujete, že ste marketingovému mixu konečne pochopili, objaví sa ďalšie písmenko abecedy a ste tam, kde na začiatku. A pri tom je to vlastne celkom jednoduché. V našom článku sa na to spoločne pozrieme a urobíme si poriadok v marketingovom mixe raz a navždy!

Ako je vlastne marketingový mix definovaný

Poďme pekne od začiatku. Philip Kotler, otec marketingu, zadefinoval marketingový mix ako „súbor taktických marketingových nástrojov – výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky, ktoré umožňujú firme upraviť ponuku podľa prianí zákazníkov na cieľovom trhu.“

A prečo ho nazývame mixom? Všetky P v mixe sú prepojené a navzájom od seba závisia. Marketingový manažér je miešačom týchto ingrediencií a snaží sa nakombinovať ten najlepší recept, ktorý naplní ciele firmy. Ako pri každom pečení, keď vyhodíme čo len jednu ingredienciu, náš koláč nebude chutiť správne. Vo svete obchodu to môže znamenať, že firma narazí na problémy, ktoré ovplyvňujú jej pôsobenie na trhu.

Od toho, ako si nastavíte marketingový mix závisí aj váš konečný úspech. Ideálne je nastaviť marketingový mix ešte skôr, ako začnete podnikať. Je to teda jedna z prvých vecí, na ktoré by ste mali myslieť. Zároveň ho však nezabudnite v priebehu času aktualizovať a upravovať.

Pokiaľ však chceme naozaj uspokojiť potreby zákazníkov, musíme ich vypočuť a zaistiť najvhodnejšie podmienky ich nákupnej cesty. Z tejto filozofie vznikol model 4C z pohľadu zákazníka a 4E zaoberajúci sa spokojnosťou zákazníka.

Čo sa nachádza v marketingovom mixe 4P

Medzi základné nástroje marketingového mixu patrí produkt, cena, miesto, propagácia. Pre ľahšie zapamätanie si, pomôžu anglické výrazy týchto slov: product, price, place a promotion. Vďaka tomu ani na jedno P nezabudnete.

Postupom času sa k základnému marketingovému mixu pridávali ďalšie časti P, preto dnes hovoríme už aj o rozšírenom marketingovom mixe. O ňom si však povieme až na konci článku. Je dôležité uvedomiť si, že marketingový mix je základom každej marketingovej stratégie a preto mu treba venovať špeciálnu pozornosť.

Produkt

Produktom nazývame všetko, čo dokáže uspokojiť potreby a želania spotrebiteľov resp. tieto potreby aj vytvárať. Nie sú to len fyzické predmety, ale aj služby, osoby, myšlienky, miesta, organizácie, zážitky, udalosti, majetok a informácie.

Produkt je zložený z 3 úrovní:

Jadro produktu – benefit, ktorý si zákazník v skutočnosti kupuje, napr. lieky na utlmenie bolesti, zubné pasty na biele zuby, krémy na omladenie pleti…

Skutočný produkt (základný)

  • kvalita výrobku (súbor znakov, ktoré robia produkt schopným uspokojovať potreby spotrebiteľov, napr. životnosť, spoľahlivosť, hygienické, bezpečnostné a ekologické požiadavky na produkt)
  • varianty vyhotovenia výrobku (produkt sa môže na trhu ponúkať v rôznych farebných variantoch, konfekčných veľkostiach)
  • dizajn a štýl výrobku (dizajn znamená výtvarné stvárnenie produktu vychádzajúce z účelovej funkcie a estetického dojmu)
  • značka (viditeľný alebo inak vnímateľný poznávací znak, ktorý dokáže odlíšiť ponuku jedného podniku od ponuky konkurencie)
  • obal (súbor prostriedkov určených na ochranu produktov pred škodlivými vonkajšími vplyvmi, na zabránenie škodám na produkte)

Rozšírený produkt (dodatočné úžitky, ktorými podnik prekonáva priania alebo očakávania zákazníkov a ktorými sa odlišuje od ponuky konkurencie)

  • servis
  • záruka
  • úver
  • inštalácia a inštruktáž

Cena

Je stanovenie hodnoty produktu a teda finančná čiastka, ktorú musí spotrebiteľ vynaložiť, aby získal ponúkaný produkt. Pre podnik je stanovenie ceny kľúčovým rozhodnutím, nakoľko cena je jediným nástrojom marketingového mixu tvoriacim príjmy.

Miesto

Ďalšou dôležitou časťou marketingového mixu je miesto, resp. distribúcia. Môžete mať perfektne vyladené predchádzajúce časti mixu, no pokiaľ nemáte vyriešené miesto, kde budete produkt predávať a slabú distribúciu, ďaleko sa nepohnete. V tejto časti ide predovšetkým o zabezpečenie dostupnosti produktu pre zákazníka a to v správnom čase a za správnu cenu.

Dôležité sú aj distribučné kontakty, ktoré zabezpečujú pohyb produktu od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi. Na distribúcii sa podieľa súbor nezávislých organizácií, ktoré zabezpečujú dostupnosť produktu pre spotrebiteľov. Označujeme ich ako distribučné či predajné cesty alebo kanály.

Propagácia

Zahŕňa všetky aktivity, ktorými sú spotrebitelia informovaní a povzbudzovaní, aby kúpili daný produkt. Medzi základné nástroje patrí reklama, podpora predaja, public relations, osobný predaj a priamy marketing. Tieto nástroje spadajú do komunikačného mixu.

V dnešnej modernej dobe, kedy sú takmer všetky podniky na internete sa oplatí investovať svoje financie a čas do online marketingu. Aké všetky výhody vám vie online marketing priniesť sa dočítate v článku TU. Obľúbenými formami online reklamy sú napr. bannery, e-mailový marketing, sociálne siete, optimalizácia pre vyhľadávače – SEO a blogy.

Okamžitý efekt dosiahnete platenou PPC reklamou. Pri PPC – Pay Per Click reklame idú peniaze z vášho vrecka len vtedy, keď užívateľ klikne na reklamu. Túto formu platenej reklamy hlbšie rozoberáme v článku o PPC.

SEO služby tiež predstavujú skvelý spôsob, ktorým môžete svoju firmu dostať na prvé priečky Google vyhľadávania. Vďaka poctivej práci SEO špecialistov získate organickú návštevnosť na vašej stránke. Táto metóda je však o niečo zdĺhavejšia, výsledky sa dostavia až po určitom čase, no majú dlhodobý efekt.

U nás v Invelity sa venujeme aj tvorbe content marketingu a video produkcii. Venujte vašim zákazníkom viac času, určite to ocenia. Netreba za tým hľadať nič zložité. Ide o obojstrannú spoluprácu. Ak im ponúknete niečo hodnotné, oni vás na oplátku odmenia nákupom.

Čo sa nachádza v rozšírenom marketingovom mixe

Rozšírením základného marketingového mixu o 3 položky – ľudia, procesy a materiálne zabezpečenie sa z nášho 4P stáva 7P. Marketingový mix 7P je charakteristický pre oblasť služieb, pretože je ich neoddeliteľnou súčasťou.

Ľudia (Personnel)

Poskytovanie služieb si vo väčšine prípadov vyžaduje účasť zamestnancov podniku a niektoré služby si vyžadujú aj aktívne zapojenie zákazníka. Kvalitný odborne zdatný personál, ktorý je správne motivovaný a vyškolený zvyšuje kvalitu a hodnotu samotnej organizácie a v konečnom dôsledku aj jej postavenie na trhu.

Procesy (Processes)

Znamenajú spôsob poskytovania produktu zákazníkom, tzn. ako bude produkt zákazníkom dodaný, vyrobený alebo predaný. Sú to pravidlá a postupy poskytovania produktov a služieb. Patria tu napr. podmienky poskytovania sociálnych služieb, nakladania s komunálnym odpadom, zápisu dieťaťa do školy, vydania stavebného povolenia.

Materiálne zabezpečenie (Physical Evidence)

Obsahuje všetky hmotné prostriedky, ktoré vám pomáhajú uskutočniť služby. Patrí sem aj materiálne prostredie tvoriace všetky viditeľné prvky, ktoré nás obklopujú pri nákupe. Okolitá príroda, vzhľad budov, parkoviská, urbanistické riešenie mesta, zariadenie budov (nábytok, farby, kancelárske potreby, osvetlenie, klimatizácia). Toto všetko vplýva na naše nákupné správanie. Preto je dôležité myslieť na to, ako sa zákazník v našom obchode cíti a ako vníma okolie, v ktorom sa nachádza. Sami dobre viete, že keď sa v kaviarni alebo reštaurácii cítite nepríjemne, obchod sa nachádza v pofidérnej budove, asi nebudete mať o danom podniku vysokú mienku. Nesmieme zabúdať ani na online prostredie. Pokiaľ vaša webová stránka vyzerá ako z roku 2005, je neprehľadná, pomalá a graficky neestetická, máte čo robiť, aby návštevník neklikol šípku späť.

Záver

Tak čo, je to už jasnejšie? Zapamätajte si, že dobrý marketingový mix je alfou a omegou vášho podniku. Kvalitným mixom všetkých ingrediencií dokážete premeniť potencionálnych zákazníkov vo verných fanúšikov vašej značky.

Claudia Blišťanová
Claudia Blišťanová - Social Media Specialist

Sociálne siete by mali ľudí baviť. Platí to pre prijímateľov obsahu ale aj jeho tvorcov. Práve preto som sa stala hrdým tvorcom, ktorému záleží, aby sa ľuďom zobrazoval kvalitný a zaujímavý obsah, ale taktiež hrdým prijímateľom, ktorý vie dobrý obsah oceniť.