SEO

Čo je SEO a ako vám pomôže vyrásť?

13. mája 2021

Uvedomili ste si niekedy, že vaša webstránka sa nachádza medzi státisícami ďalších slovenských webov? Preto je veľmi dôležité nepodceniť SEO, vďaka ktorému budete práve vy viditeľní vo vyhľadávačoch na súvisiace kľúčové slová. 

Seo (search engine optimization) po slovensky je to skratka pre optimalizáciu webu vo vyhľadávačoch. Súčasťou SEO sú určité postupy, metódy a stratégie, ktorých úlohou je dostať váš web na vyššie priečky vo vyhľadávačoch. Výsledkom správnej optimalizácie sú: vyššia viditeľnosť internetovej stránky, ľahšia dohľadateľnosť potenciálnymi zákazníkmi, zvýšená návštevnosť a s ňou súvisiaca vyššia pravdepodobnosť nákupu vašich služieb alebo produktov.

 

Ako fungujú vyhľadávače?

Pod pojmom vyhľadávač si väčšina predstaví Google. Ako to ale funguje? Vyhľadávače deň čo deň prechádzajú kvantum webov na internete a ukladajú si ich do svojej databázy, kde môžeme sledovať ich výsledky. Z databázy máme následne k dispozícii výsledky pre naše vyhľadávanie. Pri tomto procese zohľadňujú celý rad faktorov, ktoré si však vysvetlíme trochu neskôr. Na začiatku je dôležité poznať proces, a to ako vyhľadávač vlastne funguje.

Indexáciasúčasťou každého vyhľadávača je robot (crawler) a rozhranie webu. Úlohou robota je snoriť po webových stránkach, sťahovať dáta, ktoré ukladá do databázy a indexovať ich. 

Pokiaľ vaša webstránka nie je indexovaná, vyhľadávač o nej vôbec netuší a dôsledkom je, že sa stránka nezobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania a nie je teda ohodnotená ani priradená ako odpoveď na konkrétne kľúčové slová. 

Zaujímavosťou je, že pokiaľ vyhľadávame na Googli, tak výsledky, ktoré sa nám zobrazia sú len tie, ktoré Google databáza pozná. To znamená, že si v danej chvíli neprezeráme všetko na internete, ale iba to, čo si už stihol prezrieť Google. 🙂

Hodnotenie stránok vyhľadávačmiide o akýsi algoritmus, ktorý posudzuje význam webstránky na základe prospešnosti odkazu, vzhľadom na všetky ostatné stránky, ktoré sú vo vyhľadávači zaindexované. 

Aké výsledky zobrazujú vyhľadávačev prvom rade je dôležité spomenúť, že existujú platené a organické výsledky vyhľadávania. O platenej reklame vo vyhľadávačoch a o možnostiach, ktoré ponúka si môžete prečítať v našom predošlom článku o PPC reklame.

 

Čo sú organické výsledky vyhľadávania

Organické výsledky, ktoré nazývame aj prirodzené, sú tie, ktoré nám vyhľadávač zobrazí na základe relevancie k hľadanému dopytu. Do týchto výsledkov sa na rozdiel od platenej reklamy vieme dostať zadarmo. Aj napriek tomu vyhľadávače veľmi prísne hodnotia webové stránky a vzhľadom k relevancii výsledkov vyberajú tie, ktoré sa zobrazia. Práve SEO je to, čo potrebujeme, aby sa naša stránka zobrazovala tam, kde chceme. Doslova je tu SEO preto, aby nám pomohlo presvedčiť vyhľadávač, že práve naša stránka je odpoveďou na vyhľadávaný dopyt.

Prečo sa SEO oplatí

Optimalizácia webstránok, dokáže pomôcť vašim projektom dosiahnuť konverzie, úspech v biznise a, samozrejme, aj peniaze. Všetky aktivity, ktoré optimalizácia zahŕňa dokážu byť nápomocné aj pri iných marketingových činnostiach. 

SEO pomáha získavať dlhodobú návštevnosťono totiž nie je jedno, aká návštevnosť na stránku prichádza. Ak chceme dosiahnuť zvýšenie konverzií a objednávok, tak práve vďaka optimalizácii nám SEO pomôže docieliť to, aby na našu stránku prichádzali návštevníci, ktorí sú pre nás relevantní a skutočne hľadajú to, čo ponúkame. 

SEO zvyšuje brand awarenesszískanie prvých priečok vo vyhľadávaní zvyšuje povedomie o značke, a tým napomáha k získaniu reálnych potenciálnych zákazníkov na našej stránke.

SEO pracuje s používateľskou skúsenosťouv rámci optimalizácie pre vyhľadávač si všímame aj to, či je text na stránke čitateľný,  takisto či sú všetky dôležité informácie ľahko dostupné a ľahko dohľadateľné, ale aj to, či je stránka dostatočne prehľadná.

SEO pomáha poraziť konkurenciuokrem toho, že nám pomáha docieliť popredné priečky vo vyhľadávačoch, kvalitné SEO pomôže aj v boji s konkurenciou. Výsledky, ktoré nám optimalizácia poskytuje môžeme využiť aj pri ďalších rozhodovacích procesoch, či už zavedenie nového produktu alebo rozšírenie ponuky služieb.

Na pozícii záležíani prebojovaním sa na 1. stránku vo vyhľadávačoch SEO boj nekončí. Mnoho štúdií užívateľského správania dokazuje, že čím nižšie sa vo výsledkoch nachádzate, tým menej kliknutí získavate.

Ak chcete lepšie pochopiť správanie užívateľa na 1. stránke vo vyhľadávačoch, prečítajte si tento článok.

Mať silný brand nestačíak máte značku, ktorej sa skutočne darí a profitujete po každej stránke, ani to ešte neznamená, že SEO bude pre vás zbytočné. O tom, prečo je vhodné aj pre brandy, ktoré sú na trhu veľkými hráčmi si prečítate v našom článku, ktorý sme publikovali nedávno.

 

Ako sa vlastne robí SEO?

Ako sme na začiatku spomínali, vyhľadávače hodnotia stránky na základe mnohých faktorov. Úlohou SEO je, aby boli všetky tieto faktory na stránke nastavené správne. Faktory rozdeľujeme na dve skupiny On-page a Off-page.

On-page

Ide o faktory na webovej stránke, najdôležitejšími z nich sú napríklad:

 • kvalita obsahu
  – obsah je to, kvôli čomu príde návštevník na stránku, preto je potrebné, aby bol relevantný a kvalitný. Dôležité je používať správne slová, práve preto je nutnosťou analýza kľúčových slov, ktorá nám pri tvorbe obsahu veľmi pomôže.
 • titulok
  – práve titulok je prvá vec, ktorou dokážete upútať pozornosť návštevníka. Ak nebude dostatočne zaujímavý a relevantný, jednoducho si stránku ani nerozklikne.
 • popis
  – tento faktor ovplyvňuje najmä mieru prekliku. Ako môžeme vidieť na predošlom obrázku, popis sa nachádza hneď pod titulkom a slúži na to, aby sme potenciálneho klienta presvedčili a dosiahli kliknutie na našu stránku.
 • formátovanie nadpisov
  – vyhľadávače rozlišujú viacero úrovní nadpisov. Od H1 až po H6, je to preto, že prehliadač ich používa ako obsah, ktorý vyhľadávačom pomáha lepšie pochopiť, čo z obsahu je dôležité. Využívanie formátovania nadpisov nepomáha iba vyhľadávačom, ale aj samotným návštevníkom stránky, ktorí sa v texte dokážu oveľa jednoduchšie orientovať. A úplne najlepšie je, že toto členenie textu ovplyvňuje aj hodnotenie stránky.
 • interné prelinkovanie
  – využívaním prelinkov na rôzne iné podstránky umožníme návštevníkom webu a vyhľadávačom sa jednoduchšie pohybovať po stránke. Pre Google sú prelinky znakom toho, že danú problematiku dokážeme pokryť z viacerých uhlov pohľadu a podať tak relevantné informácie.
 • pridávanie multimédií
  – obrázky, gify či stop motion videá pomáhajú webu vyzerať vizuálne krajšie. Pozor si však treba dať na to, aby stránku výrazne nespomalili. Preto je aj pri obrázkoch dôležité správne formátovanie a optimalizácia. Využívaním alternatívneho textu, nadpisu a popisu obrázku dokážeme vyhľadávačom lepšie povedať, čo sa na obrázkoch nachádza a či je to dostatočne relevantné k nášmu obsahu.
 • URL adresa
  – tento faktor je pre vyhľadávače takisto dôležitý. Malo by z nej byť dostatočne jasné, čo je obsahom stránky a z akej časti stránky smeruje.

 

 • technický stav stránky
  – pre kvalitné SEO je dobrý technický stav stránky nevyhnutnosťou. Ovplyvňuje mnoho rôznych faktorov, ako napríklad: stavové kódy, canonicalizácia, mapy stránok, robots.txt a mnoho ďalších. Dobre zvládnuté technické nastavenie pomáha stránke, aby bola ľahšie a rýchlejšie indexovaná, ale okrem toho to zvyšuje aj celkové quality score stránky.
 • responzívnosť
  – jednoducho povedané, že responzívny web je taký, ktorý sa dokáže prispôsobiť zariadeniu, na ktorom je prezeraný. Práve na mobilných zariadeniach sa vyhľadáva naozaj veľa a pokiaľ váš web nie je prispôsobený mobilnému zobrazeniu, ani vyhľadávač vás neposunie na popredné priečky.

 

Off-page

Aj tu si spomenieme dôležité faktory, ktoré majú veľký vplyv na to, ako vysoko sa vo vyhľadávačoch zobrazíte. Zatiaľ čo on-page boli faktory na webovej stránke, tak tieto sú v podstate na pozadí, nie sú viditeľné na webe.

 • linkbuilding
  – cieľom tohto faktora je zvyšovanie počtu odkazov, ktoré následne privedú návštevníkov na našu webstránku. Tu platí rovnica, čím väčší autoritatívnejší web na nás odkazuje, tým to je pre nás lepšie. Linkbuilding totiž buduje samotnú autoritu domény. Google našu autoritu počíta cez takzvaný Pagerank, ide o veľmi dôležitý výpočet, ktorý je zložitý a nevie sa úplne presne povedať vzorec, podľa ktorého je táto hodnota vypočítaná. Existuje mnoho spôsobov získavania spätných odkazov, medzi tie najznámejšie patria: PR články, nákup spätných odkazov alebo guest blogging. Avšak aj pri linkbuildingu si treba dávať pozor na to, aké odkazy získavame. Pokiaľ by tieto odkazy pre vyhľadávače pôsobili neprirodzene, mohlo by dôjsť k penalizácii webu a všetko úsilie by bolo zbytočné.
 • Google My Business
  – vytvorenie účtu v GMB, vám pomôže zviditeľniť sa v Google vyhľadávači a Google map. Celkovo tento vyhľadávač preferuje firmy, ktoré majú takto prihlásené sídla spoločností. Najideálnejšie je to pre lokálne SEO. Ak máte napríklad pekáreň a chcete, aby ľudia z okolia o vás vedeli, môžete si sem pridať aj obrázok toho, ako sa môže firma zobraziť v Google cez GMB. Dôležité je spomenúť, že nie je podstatné si iba účet založiť, ale ho aj správne optimalizovať.
 • NAP (name, adress, phone) alebo citácie
  – je veľmi dôležité, aby sme mali spomenuté meno, adresu a telefónne číslo, hlavne ak sme lokálna značka.

 

Potrebujete pomôcť so SEOm?

Kvalitné a efektívne SEO naozaj má význam. Nie je však podstatné robiť niečo len tak, ale robiť to efektívne a s cieľom dosiahnuť žiadané výsledky za optimálny čas. V Invelity sme na svojich SEO špecialistov právom hrdí, majú obrovské množstvo skúseností a zvládnutých kampaní, preto ak aj ty potrebuješ SEO pre svoju značku, napíš nám, my ti s tým s radosťou pomôžeme.

 

Martina Ďuričková
Martina Ďuričková - Social Media Specialist

V práci so sociálnymi sieťami som vždy videla veľký potenciál. Vytvárať kreatívny content na mieru rôznym segmentom, pripraviť stratégiu, podporovať príspevky, fotiť a písať články, plniť ciele a dosahovať výsledky, pri ktorých je vidieť, že vaša práca má zmysel. Presne preto som sa ocitla tu, v Invelity, kde tvorím súčasť digitálnej divočiny.