Všeobecné

Čo sú marketingové persóny, na čo slúžia a ako ich vytvoriť

28. júla 2022

Marketingové persóny nám dávajú možnosť hlbšie nazrieť do potrieb našich zákazníkov. Dokážeme si snáď lepšie predstaviť ich problémy a túžby, ako keď ich vizuálne zobrazíme? Vďaka tomu vieme zákazníkov rozdeliť do skupín a prispôsobovať im produkty a služby na mieru.

Marketingové persóny

Persóna je fiktívny profil zákazníka, vďaka ktorému nazeráme do hĺbky človeka a identifikujeme sa s ním. Získavame pohľad na jeho záujmy, správanie alebo ciele.

Persóny delíme na viaceré typy:

 • prvá persóna (first persona) – náš hlavný typický nákupca, ktorého chceme zaujať
 • negatívna (negative persona) – človek, ktorý sa síce nachádza v cieľovej skupine, ale pravdepodobne nenaplní naše ciele. Môže to byť profesionál, ktorý hľadá vyšší rad produktov, ktoré ponúkame alebo človek, pre ktorého sú ceny našich produktov vysoké, a teda neurobí nákup.
 • buyer persona (nakupujúce persóny) – ľudia, ktorých chceme prekonvertovať na našich zákazníkov
 • audience persona (publikum) – ľudia, ktorí nám pomôžu s propagáciou obsahu, a teda všetci, čo lajkujú a zdieľajú náš obsah a značku

Aký je rozdiel medzi persónou a cieľovou skupinou

Marketingové persóny sú veľmi špecifické a konkrétne, čo je ich najväčšia výhoda. Dávajú nám presný a detailný obraz o osobe z našej cieľovej skupiny.

Skúsme sa na rozdiel medzi nimi pozrieť takto. Ak copywriterom alebo content špecialistom poskytnete len všeobecnú informáciu, že cieľová skupina firmy XY sú muži vo veku od 25-35 rokov, pri tvorbe obsahu im tieto informácie asi veľa nepovedia. Aby sme vedeli efektívne plniť potreby našich zákazníkov, potrebujeme mať o nich, čo najpresnejší obraz. Pomôže nám to lepšie sa prihovoriť danému zákazníkovi a ušiť mu obsah na mieru. Inak sa budeme predsa rozprávať s 35 ročným mužom a inak s 25 ročným absolventom vysokej školy. A to i napriek tomu, že by sme ich v určitých prípadoch mohli zahrnúť do rovnakej cieľovej skupiny.

No dobre, ale koľko takých persón by sme si mali vytvoriť? Vytvorte ich tak 4-5. Ak máte zahraničných zákazníkov, vytvorte osobitné persóny aj pre nich. Každý zákazník má iné nákupné zvyky a tradície súvisiace s kultúrou danej krajiny. Persóny na slovenský trh sa tak nemusia zhodovať s tými na český alebo maďarský. Pamätajte, že persóny majú predstavovať predovšetkým nášho ideálneho zákazníka, ktorého chceme osloviť.

Na čo slúži persóna

Na základe správania zákazníkov v minulosti alebo v súčasnosti vieme predpovedať, ako sa bude vyvíjať ich nákupné správanie v budúcnosti. Vďaka persóne nezabudneme, ako vo firme postupovať, tak, aby sme, čo najlepšie vedeli riešiť ich problémy.
Persóny vieme použiť vo viacerých marketingových aktivitách. Najviac ich využívame pri tvorbe obsahu , webových stránok, e-mail marketingu, príspevkov na sociálne siete a výberu kanálov na propagáciu obsahu. Ľahšie sa predsa píšu texty konkrétnym osobám, ktoré si vieme predstaviť. Naše výstupy sa tak budú prihovárať priamo k nim s použitím štýlu komunikácie, ktorým bežne hovoria. Avšak, nezostávame len pri tvorbe samotného obsahu. S persónami pracujeme aj pri tvorbe ponuky, aby bola pre zákazníkov stále zaujímavá a napokon, aj pri tvorbe reklamných kampaní, ktoré sú vďaka nim personalizovanejšie a výkonnejšie.

Ako postupovať pri tvorbe persóny

Hmmm, dáva to zmysel, však? Keď ste už pochopili význam marketingových persón, môžete sa vrhnúť na ich samotnú tvorbu. Ako na to? Najskôr si premyslite, čo všetko chcete o svojom zákazníkovi zistiť. Pýtajte sa alebo získajte odpovede na tieto otázky.

Prvým krokom k úspešnému vytvoreniu najpresnejších profilov je zistiť, čo najviac informácií o zákazníkovi. Na Google Analytics viete získať informácie o tom, odkiaľ návštevníci prišli, čo na stránke robili, hľadali a ako dlho sa na nej zdržali. Navštívte všetky diskusné fóra, blogy, sociálne siete, kde sa vaši zákazníci nachádzajú. Ak pracujete pre B2B segment využijete aj LinkedIn. Pomôžu vám marketingové prieskumy, dotazníky, dáta o nákupoch alebo spätná väzba zákazníkov.

Fyzický kontakt hrá vždy veľkú rolu, preto naňho nezabúdajte. Kontaktujte svojich zamestnancov, ktorí sú so zákazníkmi v priamom kontakte. Prípadne sa opýtajte na názor svojich známych, ktorí spadajú do cieľovej skupiny. Získate tak dokonalý prehľad o svojich zákazníkoch.

Profil persóny by mal obsahovať odpovede aspoň na tieto otázky:

 • meno, vek, pohlavie, rodinný stav
 • geografická lokalita
 • vzdelanie, zamestnanie, plat
 • voľnočasové aktivity, hodnoty, názory
 • osobné, profesionálne ciele, zručnosti
 • nákupné správanie (aké stránky sleduje na internete, v akom čase býva online, aké informácie vyhľadáva, inšpirácia, podnety k akcii)
 • problémy a túžby, ktoré dokážete vyriešiť a pod.

Forma, do ktorej tieto informácie spíšete je na vás. Pre lepšiu vizualizáciu pridajte ilustračné obrázky. Persóny si môžete vytvoriť so svojím tímom vo firme alebo ich dať vypracovať marketingovej agentúre. Avšak, na to aby vám naozaj pomohli si v nich nemôžete vymýšľať a pridávať veci, ktoré nemáte overené. Vždy vychádzame z kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov o cieľovej skupine, súčasných a minulých zákazníkoch.

Spoznajte svojich zákazníkov do špiku kosti a pripravte im ponuku, ktorá sa neodmieta spolu s obsahom, ktorí si budú chcieť pozrieť. Potrebujete s tým pomôcť? My sme na to odborníci! 🙂 V prépade potreby nás konktaktujte a spoločne zostavíme vaše ideálne marketingové persóny.

Petra Šenkárová
Petra Šenkárová - SEO copywriter

Už odmalička som rada blúdila po internete, spoznávala jeho zákutia a prispievala naň svojím contentom. V tom čase z toho mojim rodičom stáli vlasy dupkom, dnes už vedia, že v online svete sa oplatí kráčať. Aj tieto prvé kontakty s internetom ma naviedli na cestu digitálneho marketingu, v ktorom sa chcem vzdelávať. Začala som štúdiom marketingovej komunikácie a praktické skúsenosti naberám tu v Invelity.