fbpx

PPC

Consent Mode: bez dát prichádzate o biznis

17. januára 2024

V digitálnom svete sú kvalitné dáta kľúčové pre efektívne online podnikanie. Predstavujú zásadný faktor úspechu vo všetkých odvetviach, od retailu cez automotive až po IT. S aktuálnymi pravidlami GDPR je nevyhnutné získať súhlas európskych návštevníkov webu pre zber osobných údajov, známy aj pod pojmom CONSENT. Získané údaje sú kľúčové pre efektívne využitie online priestoru. Na správu merania dát je možné využívať viaceré nástroje, ako je napríklad implementácia consent mode od Googlu, ktorý je momentálne na dobrovoľnej báze, no od 6.3.2024 sa stáva povinným pre analytické, reklamné a dátové systémy od spoločnosti Google. Čo to znamená, aké opatrenia je nutné urobiť, aby nedošlo k strate dát sa dozviete v nasledujúcom článku.

Čo je Consent mode?

Consent mode je nástroj od spoločnosti Google, ktorý upravuje spracovanie dát súbormi cookies na základe súhlasu, resp. nesúhlasu návštevníka webu s používaním súborov cookies. Jeho hlavnou úlohou je povoliť prístup k dátam o navštévníkoch webstránky, ktoré sa odosielajú za pomoci súborov cookies. Vzhľadom na sprísňovanie ochrany osobných údajov užívateľov Google pristúpil k povinnosti implementácie tohto nástroja od 6.3.2024. Pokiaľ nebudete mať implementovaný consent mode stratíte prístup k dôležitým dátam z vášho webu. Nebudete vedieť, ako sa návštevníci na váš web dostali, čo na vašom webe vykonali a ani koľko návštevníkov sa na váš web dostalo. Bez týchto dát sa stávate slepými v online priestore a neviete efektívne rozhodovať o vašich online aktivitách.

Ako môžete vyriešiť problém so zberom dát na webstránke

Bez consent mode nebudete mať prístup k dátam. Pokiaľ sa ho rozhodnete implementovať, viete využiť jednu z troch možností nastavenia.

Žiadny Consent mode implementovaný na webstránke

Fungovanie vašej webstránky Consent mode neovplyvní. Bez jeho implementácie však stratíte schopnosť získavať dáta o návštevíkoch vašej webstránky. Prídete o možnosť pochopiť správanie vašich zákazníkov na vašej webstránke. Nedostatok dát o návštevníkoch webstránky znamená, že nebudete môcť využívať remarketing, nebudete vedieť ako sa zamerať na relevantných zákazníkov. Týmto sa výrazne zníži efektivita vašich online aktivít, čo môže spôsobiť v lepšom prípade vyššie náklady, v horšom vám online aktivity úplne prestanú nosiť biznis. Rizikom je aj strata kroku s vašou konkurenciou, ktorá naopak, má prístup k dátam o návštevníkoch webstránky, vďaka čomu získava nad vami výhodu. Takáto konkurenčná výhoda sa môže prejaviť hlavne v odchode zákazníkov ku vašej konkurencii.

Tým to však nekončí. Ak využívate plne automatizované kampane, ako je napríklad Performance Max, táto kampaň vám veľmi rýchlo prestane prinášať výsledky. Algoritmus, ktorý zabezpečuje jej výkon využíva dáta, aby dosiahol čo najlepšiu efektivitu. Bez dát nebude vedieť, na čo sa má zamerať. Rovnaký úpadok pocítite aj pri automatizovaných stratégiách kampaní.

Pokiaľ využívate remarketing, prídete oň. Bez prístupu k dátam nie je možné vytvárať remarketingové publiká ľudí, ktorí navštívili vašu stránku alebo spravili konkrétnu interakciu, ako napríklad pridanie produktu do košíka. Bez publík vaše remarketingové kampane nevedia na koho majú cieliť, pretože jednoducho nemajú prístup k dátam o návštevníkoch vašej webstránky.

Základný Consent mode implementovaný na webstránke

V prípade, že sa rozhodnete nastaviť základný consent mode získate prístup k dátam o návštevníkoch vášho webu, ktorí udelili súhlas na zber údajov. Stále však prichádzate o všetky dáta od návštevníkov webu, ktorí vám súhlas neudelili a rovnako prichádzate o možnosť efektívne optimalizovať vaše aktivity v online priestore.

Dáta, ku ktorým máte prístup však viete využiť vo váš prospech. Informácie od návštevníkov, ktorí vám súhlas udelili, vám umožňujú zamerať sa na komunikačné kanály, ktoré vám nosia najviac biznisu. Viete určiť, ktoré reklamy sú efektívne a posilniť ich a zároveň tie, ktoré sú neefektívne pozastaviť alebo vypnúť. Získate možnosť vytvárať publiká, ktoré viete využiť v remarketingu. Sprístupnia sa pre vás aj výhody automatizovaných kampaní a stratégií, vďaka ktorým stúpa efektivita vašej propagácie v online priestore.

Pokročilý Consent mode implementovaný na webstránke

Pri implementácií pokročilého Consent mode na vašej westránke, získavate prístup k upraveným alebo úplným dátam, ktoré vám základný mód nesprístupní. Aj bez súhlasu návštevníka vašej webstránky je možné stále získavať množstvo dát, samozrejme v súlade s GDPR. Pokročilý Consent mode anonymizuje a agreguje dáta, vďaka čomu ich viete využívať plne legálne. Napriek tomu sú dáta, ktoré nedokáže získať, no aj v tomto prípade prišiel Google s riešením. Vďaka pokročilým algoritmom a umelej inteligencii máte prístup k dopočítaným dátam, ktoré vyplnia medzery v údajoch o návštevníkoch webstránky, ktorí vám súhlas neudelili. Získavate tak všetky výhody základného Consent mode, no dáta, ku ktorým máte prístup sú oveľa obsiahlejšie a presnejšie.

Rozdiely medzi základným a pokročilým nastavením Consent mode

Na obrázku nižšie vidíte rozdiel v spôsobe merania dát medzi základným a pokročilým Consent mode. Pri udelení súhlasu návštevníkom vašej webstránky máte prístup ku všetkým dátam. Odlišnosti nastávajú až pri neudelení súhlasu. Pri využití základného Consent mode neviete zbierať dáta o návštevníkoch vašej webstránky. Pokročilý Consent mode vám však umožní zbierať anonimyzované dáta o návštevníkoch vašej webstránky a zároveň chýbajúce dáta dopočíta. Takto zozbierané dáta odosiela bez využitia súborov cookies ako “cookieless pings”. Dáta zozbierané týmto spôsobom sú v súlade s GDPR.

Prehľad žiadneho, základného a pokročilého consent mode z hľadiska konverzií.

Kvalitné dáta sú základom pre rozhodovanie o aktivitách v online priestore. Z tohto dôvodu odporúčame implementáciu pokročilého Consent mode. Ak máte k tejto téme ďalšie otázky, radi vám na ne odpovieme.

Mám záujem o PPC stratégiu na mieru

Kontaktujte nás a dohodnite si s nami stretnutie v Bratislave, vo Zvolene alebo aj v San Franciscu. Radi Vám pomôžeme s Vašim projektom.

Martin Samek
Martin Samek - PPC Specialist

Som PPC-čkar so zameraním na meranie a spracovávanie dát. Mojou vášňou je optimalizácia v oblasti online reklamy s dôrazom na precízne meranie a analýzu. Sústreďujem sa na efektívne využívanie informácií z kampaní na dosiahnutie optimálnych výsledkov.