fbpx

Social media

Mala by vaše sociálne médiá spravovať agentúra?

4. marca 2020

Marketing obsahuje mnoho odvetví. Jeden človek musí preto menežovať až príliš veľa vecí naraz. Je preto odbremeňujúce a prínosné zveriť časť práce profesionálom na ňu určeným. Napríklad starostlivosť o sociálne médiá, ktoré mnohé firmy stále podceňujú. 

Prečo využívať sociálne médiá?

Sociálne médiá predstavujú veľkú a často nevyužitú platformu pre oslovenie potenciálnych zákazníkov. Čo je ale dôležitejšie, pre vybudovanie vzťahu s nimi. Na Facebooku je aktuálne približne 2,5 milióna Slovákov, na Instagrame milión. Predstavte si, že ich všetkých môžete osloviť a predovšetkým vybudovať si s nimi vzťah. Pre vašu značku je to veľký potenciál. Príklad dobrej komunikácie dlhodobo vidíme u značky McDonald’s. Spolu s reklamou svojich produktov si so zákazníkmi buduje vzťah. A to cez ich správanie a otázky odvíjajúce sa z neho. Svoje produkty teda nielen ponúkajú, ale pýtajú si na ne spätnú väzbu a na komentáre aktuálne reagujú.

Ak sa ale v tomto svete pohybovať dostatočne neviete, alebo na to nemáte priestor, neváhajte s oslovením agentúry. Predsa len, sú v nej ľudia, ktorí sa sociálnymi médiami živia, ktorí sa im naplno každodenne venujú a majú s nimi dostatočnú prax.

Čo očakávať od agentúry? 

  1. V prvom rade si s agentúrou dohodnite osobné stretnutie, na ktoré sa dobre pripravte. Mali by ste si objasniť a agentúre vysvetliť, kde sa momentálne vaša značka nachádza a kde sa nachádzať chce. Aké sú jej dlhodobé a krátkodobé plány. Určíte si KPIs, teda metriky, ktoré by ste do istého obdobia chceli dosiahnuť. Vyvetlíme si ich nižšie.
  2. Spolu s agentúrou si definujete cieľové skupiny vašej značky a persóny, na ktoré budete obsah reklám mieriť. 
  3. Samozrejme, dohodnete sa tiež na tom, aký budget máte k dispozícii a ako vysoko si agentúra môže vo svojej kreativite vyskočiť. 
  4. Poviete si, na akých sociálnych médiách chcete do akej miery vystupovať. Ako a prečo aktívni chcete byť na Facebooku, Instagrame, LindekIne či Youtube, prípadne TikToku a podobných platformách.
  5. Agentúra vám následne vypracuje stratégiu a ideový plán na dlhodobejšie obdobie.
  6. Ak sa na nej dohodnete, pustí sa do konkrétneho návrhu príspevkov na vaše sociálne siete.
  7. Po uverejnení a istom dohodnutom období si spoločne vyhodnotíte, čo ste dosiahli a ako ste naplnili či nenaplnili KPIs. Tiež, aké budú vaše nasledujúce KPIs. 

Agentúra pozná formu, klient firmu

Počas celého obdobia si otáčate navrhované príspevky a obsah, ktoré agentúra pripraví a na ktoré vy poskytnete spätnú väzbu. Samozrejme, správna agentúra neplní vaše požiadavky na 100 % bez premýšľania a akéhokoľvek názoru. Úlohou správnej agentúry je argumentovanie svojho názoru a svojich výstupov. V prípade, že sú kvalitné a premyslené, je úlohou agentúry vysvetliť vám, v čom spočíva ich potenciálny úspech, zásah a výsledky. Nejde však ani o vzťah argumentujúcej agentúry a tichého klienta. 

Správny klient argumentuje svoje dôvody spätnej väzby. Predsa len, agentúra pozná techniku, no klient pozná firmu. Najideálnejší vzťah agentúry s klientom je ten, v ktorom  si obe strany dokážu odôvodniť svoje postupy a následne sa dohodnúť na spoločnom riešení, v ktorom je symbióza odbornosti a myslenia firmy. 

Pri práci s agentúrou myslite na to, že vašim spoločným cieľom je dobro značky. Nejde o súboj nápadov, ale predovšetkým posúvanie sa dopredu. 

Najzákladnejšie pojmy pri definovaní si cieľov

KPI

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti. Definujete si ho na vopred určené obdobie a odvíja sa od aktuálneho stavu značky a od jej limitov.

V rámci neho nás zaujíma najmä:

Počet folloverov

Koľko ľudí vás aktuálne sleduje a kam by ste sa chceli dostať. Tiež či a prečo je toto číslo dôležitý parameter.

Reach

Zásah stránky/konkrétnych príspevkov. Koľko ľudí vašu stránku a vaše príspevky videlo – tento údaj býva často ovplyvnený predovšetkým plateným reachom, to znamená, koľko financií ste investovali do mediálnej podpory príspevku. Preto rozlišujeme organický a platený reach. 

Engagement

Koľko ľudí na vaše príspevky reagovalo (kliklo si na ne, lajklo ich, komentovalo, zdieľalo a podobne).

Reach aj engagement sú dôležité metriky

Netreba preto podceňovať ani jednu a v contente by mali byť vhodne rozložené. Vďaka reachu dostanete svoju značku do povedomia. Vďaka engagementu si ale vybudujete vzťah s klientom. Čo je pre vás dôležitejšie? Spolu s agentúrou si preto treba definovať aj tieto pojmy a content spolu s cielením reklamy a využívanými formátmi (video vhodné na reach vs. statika vhodná na engagement) mieriť na tieto metriky. 

Nezabúdajte na vaše publikum

Sociálne médiá sú významný zdroj reklamy. No čo je na nich významnejšie je rýchla a bezplatná spätná väzba od zákazníkov. Sledujte ich komentáre, reakcie a správy. Vďaka tejto cennej metrike viete vašu značku zdokonaliť a zistiť, ako ju viete k ľuďom vdostať bližšie. Navyše tomu viete content veľmi jednoducho a šikovne prispôsobiť.

Je to poklad pre firmu no aj pre agentúru, ktorá vďaka spätnej väzbe dokáže zistiť veľa o správaní sa svojich fanúšikov a cieľovej skupiny, čomu dokáže prispôsobiť nasledujúci content či celé kampane a zaujať ešte viac. 

Nebojte sa osloviť agentúru. Zistite, v čom vám vie pomôcť, čo vám dokáže ponúknuť a je len na vás, či sa pre spoluprácu s ňou rozhodnete.

Claudia Blišťanová
Claudia Blišťanová - Social Media Specialist

Sociálne siete by mali ľudí baviť. Platí to pre prijímateľov obsahu ale aj jeho tvorcov. Práve preto som sa stala hrdým tvorcom, ktorému záleží, aby sa ľuďom zobrazoval kvalitný a zaujímavý obsah, ale taktiež hrdým prijímateľom, ktorý vie dobrý obsah oceniť.