fbpx

PPC

Možnosti LinkedIn pre tvorcov reklám

20. decembra 2023

LinkedIn je sociálna sieť určená pre profesionálov a podnikateľov. Čo ho však robí zaujímavou platformou pre inzerentov? Sú to jedinečné špecifické možnosti cielenia reklamy, či práve samotné publikum LinkedIn, ktoré je úplne odlišné od bežných sociálnych sietí?

Keďže má LinkedIn na Slovensku a v Česku státisíce užívateľov, je táto platforma skvelým miestom, ako zvýšiť povedomie o svojej službe alebo produkte medzi profesionálnou a kvalifikovanou cieľovou skupinou. LinkedIn je primárne biznis platformou, čo má vplyv na zloženie členov, ale aj spôsob komunikácie, potenciál pre biznis a celkovú kultúru. Pri inzercii na LinkedIn je potrebné myslieť na to, že reklama je tu drahšia, než na Facebooku alebo Google Ads, ale umožňuje cielenie, ako žiadna iná platforma.

Základné nastavenia a druhy kampaní

Prejdime si spolu základné nastavenia, možnosti cielenia či formáty reklamy.

Základné nastavenia a druhy kampaní

Na LinkedIn si pri vytváraní reklám môžeme vybrať z 3 základných cieľov – povedomie, zvažovanie a konverzie.

Povedomie má za cieľ budovanie povedomia o značke či produkte.

Keď si ako cieľ zvolíme zvažovanie, môžeme si vybrať až z 3 pod-cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. Medzi tieto ciele patrí návšteva webu, interakcia a zhliadnutia videa.

Posledným cieľom, konverziami, môžeme získavať vyplnené formuláre, webové konverzie alebo uskutočniť nábor na nejakú pracovnú pozíciu.

Na aké publiká vieme v kampaniach cieliť?

LinkedIn je špecifický práve vďaka možnostiam cielenia, ktoré ponúka. Okrem demografie, ktorá je bežným typom cielenia, záujmov a vlastných publík, ktoré vieme na tejto platforme využiť tak, ako snáď na všetkých reklamných platformách, vieme na LinkedIn cieliť svoje kampane aj podľa pracovných skúseností, dosiahnutého vzdelania a firmy.

Pri firmách sa dá vyberať z mnoho kritérií, ako napr. kategória firmy, názov firmy, obrat firmy a ďalšie.

Pri cielení podľa pracovných skúseností sa dá vyberať z kritérií, ako napr. pracovné funkcie, pracovná seniorita, počet rokov skúseností atď.

LinkedIn taktiež ponúka “namixované” vlastné publiká, ktoré sú ale často veľmi obsiahle.

Pozor na jazykové zacielenie

Pri vytváraní kampane je potrebné zvoliť, v akom jazyku majú nastavený profil ľudia, na ktorých chceme cieliť reklamu. Slovenčina však zatiaľ nie je jednou z možností. Asi najčastejšie jazyky, v ktorých majú slovenskí užívatelia nastavené svoje profily sú angličtina a čeština. Znamená to teda, že keď si zvolíme pri nastavovaní kampane v tomto kroku češtinu a ako lokalitu budeme cieliť Slovensko, naša reklama sa bude zobrazovať ľuďom, ktorí sa nachádzajú na Slovensku a svoj profil majú nastavený v češtine.

Avšak…
Pri výbere jazyka problém úplne nekončí. Väčšinou sa totiž stáva, že pokiaľ text v reklame (a tak isto aj v grafike, pokiaľ obsahuje nejaký nápis) nie je v takom istom jazyku, aký si zvolíme pri vytváraní kampane, reklamy zvykne systém zamietnuť.

Aké formáty reklám sa dajú na LinkedIn vytvoriť?

Okrem klasických formátov, ako single image (teda samotný obrázok, pod ktorým sa nachádza text), video reklamy či carouselu (niekoľko obrázkov v rade za sebou, medzi ktorými sa dá swipovať), sa na LinkedIn dajú vytvoriť aj ďalšie zaujímavé typy reklám.

Event ads sú reklamy, ktoré slúžia na spropagovanie nejakej udalosti. Pri tomto type reklamy je najprv potrebné vytvoriť na LinkedIn stránku s udalosťou a následne eventovú kampaň.

Document ads majú za cieľ sťahovanie dokumentov. Tie sa dajú prezerať priamo na LinkedIn a keď si dokument niekto prezrie, môže si ho stiahnuť. Dobrým tipom pri tomto type reklamy je, že URL v dokumente sú klikateľné len po jeho stiahnutí, preto ak chceme zvýšiť počet stiahnutí, oplatí sa využiť URL v dokumente. Tento typ reklamy je ideálny pre zdieľanie e-bookov, prípadových štúdií, inforgrafík, prezentácií atď.

Lead Gen Forms slúžia na zbieranie formulárov. Pri tomto type reklamy sa na vyplnenie odporúča na vyplnenie používať 3-4 polia, maximálne sa ich však dá zvoliť až 12.

Thought Leader Ads slúžia na budovanie povedomia alebo na interakciu. Pri tomto type reklamy ide o to, že sa promuje post – single image alebo video nejakej osoby. Táto osoba musí byť s našou LinkedIn stránkou asociovaná ako zamestnanec a taktiež je nutné si od tejto osoby vyžiadať povolenie na promovanie jeho postu. Takýto typ reklamy je vhodný, pokiaľ v našej firme pracuje niekto, kto je v odbore expertom alebo známou osobou, prípadne ak chceme budovať dôveru v značku reálnymi zamestnancami.

Text ads sú v podstate klasické textové reklamy, pri ktorých platíme buď za kliknutie, alebo zobrazenie reklamy.

Dynamic ads sú atomatické personalizované reklamy, ktoré sa prispôsobujú užívateľovi, ktorý reklamu vidí. Systém si sám vytiahne údaje používateľa, ako napríklad meno, pracovnú pozíciu a fotku a zakomponuje ich do reklamy. Spadajú sem Spotlight ads, z ktorých sa užívateľ preklikne na náš web a taktiež Follower Ads, ktoré slúžia na získavanie sledovateľov na LinkedIn.

Po prečítaní tohto článku máte všetky potrebné informácie na spustenie LinkedIn reklám. Pokiaľ by ste mali v tejto téme nejaké nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať.

Veronika Kseňáková
Veronika Kseňáková - PPC specialist

K online marketingu som sa dostala vďaka stáži v Invelity, kde ma táto téma začala zaujímať. Nakoľko som pred stážou nikdy s digitálnym marketingom nemala priamu skúsenosť, všetko bolo pre mňa úplne nové. Teraz v Invelity pracujem a som rada, že sa môžem v tomto odvetví vzdelávať a zlepšovať.