PPC

Typy zhôd kľúčových slov v Google Ads

14. decembra 2022

Kľúčové slová sú hlavným stavebným prvkom v rámci inzercie na Google Ads. Sú základom inzercie najmä pri kampaniach vo vyhľadávacej sieti. S pomocou nich viete presne identifikovať a určiť, na aké slová, frázy chcete zobrazovať svoje reklamy. Keď si v úvodnej fáze spravíte analýzu, na aké kľúčové slová sa bude zobrazovať vaša reklama, tak v ďalšom kroku je dôležité priradiť k týmto slovám aj typ zhody. Tým Googlu dávate jasne najavo, ako striktne sa daného slova alebo kombinácie slov má držať, keď používateľ do vyhľadávania zadá vyhľadávací dopyt, prípadne ako si ich znenie môže vyložiť.

Rozlišujeme v súčasnosti 3 typy zhôd:

  • Voľná zhoda
  • Frázová zhoda
  • Presná zhoda 

Keď v Googli pri svojich kampaniach presne zadefinujete typ zhody, v ktorej sa má vaše kľúčové slovo zobrazovať, dokážete zabrániť tomu, aby na vaše reklamy klikali užívatelia, ktorí o váš produkt/službu nemajú záujem. To si ale názorne vysvetlíme pri konkrétnych typoch zhôd.

Presná zhoda

Slová v presnej zhode sa zadávajú v hranatých zátvorkách. Použitie presnej zhody vám zabezpečí najväčšiu kontrolu nad tým, na aké vyhľadávacie dopyty sa vaše reklamy zobrazia. Reklama sa užívateľovi zobrazí len vtedy, keď zadá presne dané kľúčové slovo. Samozrejme, tento typ zhody získa menej zobrazení, než kľúčové slová vo frázovej alebo voľnej zhode, pretože sa nemôžeme zobraziť na podobné slová, ktoré takisto súvisia s vašim produktom/službou.

Príklad:

Slovné spojenie [marketingová agentúra Zvolen] vám teda ukáže výsledky, obsahujúce blízke synonymá, preklepy, prípadne množné číslo, ale v zásade by sa vaša reklama mala zobraziť ľuďom, ktorí majú záujem o marketingovú agentúru vo Zvolene.  

Frázová zhoda

Kľúčové slová vo frázovej zhode označujeme hornými úvodzovkami. Reklamy sa v takomto prípade zobrazujú pri vyhľadávaniach, ktoré súvisia s vašimi kľúčovými slovami, ale môže sa jednať aj o blízke synonymá. Reklama sa zobrazí aj v prípade, že užívateľ zadá vyhľadávací výraz, ktorý obsahuje niečo navyše pred, alebo po vašich kľúčových slovách, prípadne obsahuje nejaký preklep, množné číslo, je bez diakritiky…

Príklad:

Názorne sa dá použiť znova slovné spojenie “marketingová agentúra”. Toto kľúčové slovo sa zobrazí na vyhľadávací dopyt marketingová agentúra Zvolen, ale aj na online marketingová agentúra. Taktiež aj na marketingová spoločnosť.

Voľná zhoda

Zadaním kľúčového slova vo voľnej zhode dávate Googlu najavo, že sa vaše reklamy môžu zobrazovať na vyhľadávací dopyt, obsahujúci slová aspoň podobné vášmu kľúčovému slovu. Cieľom voľnej zhody je prilákať na váš web viac návštevníkov. Zachytáva výrazy, ako sú synonymá. Voľná zhoda sa nedefinuje žiadnymi znamienkami, preto je to predvolený typ zhody pri všetkých kľúčových slovách. To znamená, že ak kľúčové slovo nepridáte v úvodzovkách alebo hranatých zátvorkách, automaticky ho pridávate vo voľnej zhode.

Vo všeobecnosti sa voľná zhoda využíva hlavne v účtoch s väčším množstvom dát (teda neodporúča sa na začiatku, pri úplne nových účtoch), väčším budgetom a v kampaniach s automatickými stratégiami. 

Pri voľnej zhode máme najmenšiu kontrolu nad zobrazovaním reklamy, preto je dôležité sledovať vyhľadávacie dopyty, teda to, čo užívateľ zadal do vyhľadávania pred tým, ako klikol na vašu reklamu. Následne je potom potrebné vylučovať irelevantné slová či slovné spojenia, aby sme sa vyhli nerelevantným kliknutiam na reklamy.

Príklad:

Aby sme si uviedli aj príklad, pracujme so slovným spojením marketingová agentúra. Pri voľnej zhode sa môže reklama na toto slovné spojenie zobraziť aj keď niekto do vyhľadávania napíše napríklad marketingová agentúra Zvolen, alebo keď niekto napíše ako začať s marketingom.

Na záver by sme vám chceli vo všeobecnosti odporučiť, sledovať vyhľadávacie dopyty pri všetkých typoch zhôd. Dôvodov je na to hneď niekoľko. Môžu slúžiť ako inšpirácia a vnuknúť vám nápad, aké slovo či slovné spojenie je pre váš biznis relevantné, ale pri vytváraní kampane ste naňho zabudli. Taktiež je dôležité sledovať, či sa vaša reklama nezobrazuje na vyhľadávacie dopyty, ktoré sú pre vás irelevantné a keby sa tak stalo, je  potrebné takéto slová vylúčiť pridaním medzi negatívne kľúčové slová.

Pokiaľ si vyhľadávacie dopyty budete chcieť skontrolovať, jednoducho si kliknite na konkrétnu vyhľadávaciu kampaň alebo reklamnú skupinu, rozkliknite si kľúčové slová a potom kliknite na vyhľadávacie dopyty.

Po prečítaní tohto článku sú vám možno jednotlivé typy zhôd trošku jasnejšie.  Dúfam, že vám v tom tento článok pomohol. Nadobudnuté znalosti môžete zúročiť pri nastavovaní svojich kampaní vo vyhľadávaní, pokiaľ by ste však mali nejaké otázky, neváhajte sa na nás obrátiť.

Veronika Kseňáková
Veronika Kseňáková - PPC specialist

K online marketingu som sa dostala vďaka stáži v Invelity, kde ma táto téma začala zaujímať. Nakoľko som pred stážou nikdy s digitálnym marketingom nemala priamu skúsenosť, všetko bolo pre mňa úplne nové. Teraz v Invelity pracujem a som rada, že sa môžem v tomto odvetví vzdelávať a zlepšovať.