Dizajn

UX či UI dizajn: čo to znamená?

23. septembra 2023

Skratky UX a UI sú často spomínané najmä v digitálnom svete. Čo sa však pod nimi skrýva a prečo by podniky mali brať ohľad na kvalitný UX či UI dizajn?

Definujme si najprv UX

Skratka UX vznikla z anglického výrazu User Experience. V preklade to znamená používateľkú skúsenosť. UX si môžeme predstaviť ako tzv. most medzi potrebami podniku a potrebami užívateľa. UX predstavuje skúsenosť vášho potenciálneho zákazníka pri návšteve vašej webovej stránky, e-shopu či aplikácie. Ide o to, či vie jednoducho nájsť potrebné informácie, ktoré hľadá, urobiť objednávku bez problémov a opustí vašu stránku s dobrým pocitom.

UX však nie je umelecká disciplína!

Aj keď sa pojem UX spája so slovami dizajn či dizajnér, nejde o umelecky zameranú činnosť. Hlavnou úlohou UX dizajnéra je zjednodušiť používanie produktu, služby či webovej stránky pre používateľa.

Zásady UX designu

Hlavným základom je schopnosť UX dizajnéra vcítiť sa do potrieb či zmýšľania používateľov. Pri tvorbe UX návrhov by ste mali brať ohľad na nasledujúce zásady:

  1. Ujasnite si pre koho tvoríte a prispôsobte používateľom aj daný obsah.
  2. Dôležité rozhodnutia vykonávajte na základe dát od reálnych používateľov.
  3. Optimalizujte, aktualizujte a neustále sa držte trendov.
  4. Zachovávajte jednotný štýl.

Úloha UX dizajnéra je veľmi dôležitá a nemala by sa podceňovať.

Prečo je UX dizajn tak dôležitý?

Možno si práve kladiete otázku, prečo by ste mali investovať peniaze do kvalitného UX dizajnu? Odpoveď je jednoduchá, vďaka kvalitnému UX dizajnu môžete priviesť zákazníkov na váš web, udržať si ich a v konečnom dôsledku predať vaše produkty. Predstavuje teda nástroj úspešného projektu, vďaka ktorému uspokojujete klientov, podporujete pozitívne vnímanie značky a taktiež aj brand awareness.

Nemýľte si UX s UI

UI predstavuje skratku pre User Interface, čo môžeme preložiť ako užívateľské rozhranie. Jednoducho povedané ide o to, ako produkt či webová stránka vyzerá. UI dizajn zahŕňa všetko na čo sa užívateľ pozerá, ako napríklad: bannery, obrázky, texty, tlačítka a rôzne ďalšie vizuálne prvky. UI však tvorí neoddeliteľnú súčasť UX.

Hlavný rozdiel medzi UX a UI spočíva v tom, že v prípade UX ide o celkový dojem z práce s produktom či webom. Na druhej strane UI je zameraný len na vizuálnu stránku.

Pomôžeme vám s kvalitným UX dizajnom

Po prečítaní nášho článku veríme, že je vám už jasnejšie čo je to UX a aký význam má pre podnik. Ak by ste mali záujem o spoluprácu, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pripravíme kvalitný UX dizajn.

Valéria Lapínová
Valéria Lapínová - PPC & SEO specialist

O digitálnom marketingu som sa prvýkrát dozvedela už počas štúdia na vysokej škole. Daná téma ma oslovila natoľko, že som sa jej venovala aj pri vypracovaní záverečnej práce. Následne po štúdiu sa mi naskytla príležitosť absolvovať stáž tu v Invelity. V súčasnosti tu stále pracujem a som rada, že môžem rozvíjať svoje vedomosti a schopnosti v oblasti PPC a SEO.