Všeobecné

Ako AI mení pravidlá hry v digitálnom marketingu?

15. apríla 2024

Ako marketéri poznáme silu technológie, ktorá nám pomáha osloviť naše publikum. Či už ide o používanie chatbotov na interakciu so zákazníkmi alebo vytváranie prediktívnych analytických modelov, ktoré dokážu identifikovať trendy vo vašom odvetví. AI má obrovský vplyv na to, ako sa firmy spájajú so svojím publikom. Ale čo to vlastne AI je? A ako ho môžete využiť vo svojom podnikaní? V tomto článku preskúmame základné pojmy súvisiace s témou AI.

Čo znamená skratka AI?

Skratka AI pochádza z anglického slova Artificial intelligence, v preklade znamená umelá inteligencia. Ako jeden z prvých tento pojem popísal John McCarthy (profesor zo Stanfordskej univerzity) už v roku 1955 a zadefinoval AI ako vedu, ktorá sa zaoberá výrobou inteligentných zariadení.

V podstate pracuje na dvoch princípoch: autonómia a adaptabilita

Autonómia hovorí o tom, že počítač je schopný realizovať komplexné úlohy bez zásahov tretej osoby. Tu môžeme spomenúť napríklad tvorbu grafických podkladov, textov či výpočtov. 

Adaptabilita na druhej strane hovorí o tom, že počítač je schopný zlepšovať svoj výkon neustálym učením sa z už nadobudnutých skúseností. Typickým príkladom sú napríklad chatboti na webových stránkach, ktorí pomáhajú pri výbere produktov. 

Vygenerovaný obrázok AI ChatGPT4 DALL-E promt: obrázok na ktorom je reálne ľudské oko a v zreničke je umela inteligencia
Vygenerovaný obrázok AI ChatGPT4 DALL-E promt: obrázok na ktorom je reálne ľudské oko a v zreničke je umelá inteligencia

Čo znamenajú kľúčové pojmy: AI, Chatbot, Machine learning, Deep learning

V osobnom živote a samozrejme v podnikaní, nástroje umelej inteligencie ponúkajú širokú škálu využitia, ktoré môžu zlepšiť efektivitu, zvýšiť produktivitu, prípadne otvoriť nové možnosti. Umelá inteligencia vám pomôže pri analyzovaní obrovského množstva dát o zákazníkoch alebo osobnom rozvoji. AI predstavuje strojové učenie, ktoré spočíva vo využívaní množstva dát, výpočtov a algoritmov na generovanie požadovaných výstupov. Umelá inteligencia vie sama analyzovať zadanie, získavať a následne vyhodnotiť dáta, na základe ktorých zadanie vyrieši.

Chatbot

Chatbot – nástroj umelej inteligencie, ktorý je vo forme live chatu a dokáže komunikovať ľudskou rečou. Nejde však iba o syntézu reči. Chatbot vám odpovie na otázky o produktoch alebo službách, vie poskytnúť tipy a spôsob ako ich efektívne využiť.

Chatboti sú viac než len virtuálni asistenti – používajú sa aj ako agenti zákazníckej podpory v podnikoch, ktoré prevádzkujú online predajné stránky alebo systémy živého rozhovoru; ich cieľom je zlepšiť skúsenosť zákazníka rýchlym zodpovedaním otázok bez toho, aby zamestnanci trávili čas odpovedaním e-mailom alebo telefonicky.

Vygenerovaný obrázok ChatGPT4 DALL-E promt: obrázok do článku Ako AI Mení Pravidlá Hry v digitálnom marketing
Vygenerovaný obrázok ChatGPT4 DALL-E promt: obrázok do článku Ako AI Mení Pravidlá Hry v digitálnom marketingu

Machine learning

Machine learning alebo strojové učenie je typ umelej inteligencie. Používa sa na prognózovanie na základe údajov, ktoré možno použiť na zlepšenie používateľskej skúsenosti a hodnotenia vo vyhľadávačoch.

Machine learning funguje pomocou algoritmov na analýzu veľkého množstva informácií s cieľom určiť vzory a trendy, ktoré predtým nemuseli byť zrejmé. Výsledkom je algoritmus, ktorý je možné následne aplikovať na rôzne situácie pre väčšiu presnosť alebo efektívnosť pri predpovedaní výsledkov (a teda zlepšovaní budúcich výsledkov).

Deep learning

Deep learning po slovensky „hlboké učenie“ je špecifický druh strojového učenia, ktorého tvorcovia sa inšpirovali fungovaním ľudského mozgu a neurónových sietí. Na rozdiel od ostatných foriem Machine Learningu, Deep Learning na začiatku ani nevie, čo bude cieľom skúmania. Proces Deep learningu prebieha tak, že počítač si všíma vnútorné odlišnosti a sám si vytvorí hypotézy a tieto hypotézy si sám aj potvrdí alebo vyvráti. Nahliadnite do vedeckého článku, v ktorom sa hovorí viac o tom, ako využívať deep learning techniky.

Prediktívna analytika

Prediktívna analytika je podmnožinou umelej inteligencie, ktorú možno použiť na predpovedanie budúcich výsledkov. Napríklad by sa dala použiť v marketingu na predpovedanie správania zákazníkov a histórie nákupov. Prediktívna analytika sa používa aj v zdravotníctve, financiách a iných odvetviach.

Predikcia je komplikovaná vzhľadom na to, že ľudia majú veľmi obmedzenú schopnosť porozumieť zložitým vzťahom medzi viacerými premennými alebo faktormi. Počítače však nemajú problém porozumieť týmto vzťahom, pretože sú postavené na rôznych algoritmoch, ktoré im umožňujú zúžiť tisíce alebo milióny možností do jedného možného výsledku v akomkoľvek danom čase.

Vygenerovaný obrázok ChatGPT4 DALL-E promt: obrázok AI postava analyzujúca prostredie digitálneho marketingu
Vygenerovaný obrázok ChatGPT4 DALL-E promt: obrázok AI postava analyzujúca prostredie digitálneho marketingu

Automatizácia a AI

V marketingu umelá inteligencia transformuje spôsob, akým firmy komunikujú so svojimi zákazníkmi, analyzujú veľké množstvá dát a personalizujú marketingové kampane. Od chatbotov, ktoré poskytujú okamžitú podporu zákazníkom, až po algoritmy, ktoré predpovedajú spotrebiteľské správanie, AI otvára nové možnosti pre marketingových profesionálov, aby boli kreatívnejší a efektívnejší. Umelá inteligencia a automatizácia vám umožnia robiť vašu prácu lepšie a efektívnejšie, ale nie sú náhradou ľudskej intuície či inteligencie. Je dôležité si uvedomiť, že hoci AI dokáže automatizovať niektoré úlohy, vyžaduje si aj ľudskú kontrolu a kreativitu – schopnosť myslieť mimo rámca alebo vytvoriť niečo nové z ničoho.

Ako využiť AI vo svoj prospech?

Využitie AI pre osobnú potrebu zefektívni vaše každodenné činnosti, zvýši efektivitu v práci, otvorí dvere k novým príležitostiam, prípadne naplánuje dovolenku, rande alebo netradičný vianočný darček. Aplikácie založené na princípe AI, ako digitálni asistenti vám pomôžu spravovať váš kalendár, či pripomínať dôležité udalosti. V marketingu môže AI pomôcť personalizovať zákaznícke skúsenosti, analyzovať správanie spotrebiteľov a automatizovať opakujúce sa úlohy. Vzdelávanie je ďalšou oblasťou, kde môžete výhody AI nástrojov využiť naplno. AI aktuálne otvára dvere k inováciám aj v zdravotníctve, od včasnej diagnostiky chorôb až po personalizovanú medicínu. Investovanie času do vzdelávania AI nástrojov sa určite oplatí.

Vygenerovaný obrázok AI ChatGPT4 DALL-E promt: landscape obrázok k téme umelá inteligencia kde robot vymýšľa nové logo
Vygenerovaný obrázok AI ChatGPT4 DALL-E promt: landscape obrázok k téme umelá inteligencia, kde robot vymýšľa nové logo

Implementácia AI do marketingovej stratégie

Aj keď sa AI používa už mnoho rokov v iných odvetviach, ako je zdravotníctvo a financie, len nedávno sa stala hlavným trendom v digitálnom marketingu.

Pred implementáciou AI do vašej marketingovej stratégie je dôležité jasne si definovať vaše marketingové ciele. Môže ísť o zvýšenie konverzií, zlepšenie zákazníckej služby alebo automatizáciu opakujúcich sa úloh.

AI nástroje a technológie, ktoré môžete využiť v od chatbotov pre zlepšenie zákazníckej podpory, generovanie obrázkov, videí, textu až po algoritmy strojového učenia pre analýzu dát. Pri využívaní AI v marketingových stratégiách je dôležité zvážiť aj etické otázky. Ochrana osobných údajov zákazníkov, transparentnosť algoritmov sú kľúčové aspekty, na ktoré by marketingoví profesionáli nemali zabudnúť.

Aplikácie AI v marketingu

AI umožňuje firmám zbierať a analyzovať dáta o správaní zákazníkov v reálnom čase, čo vedie k vytváraniu personalizovaných marketingových správ. Schopnosť personalizácie nie len zvyšuje angažovanosť zákazníkov, ale aj zlepšuje ich celkové zážitky značkou.

Chatboty a virtuálni asistenti vedia poskytnúť zákazníkom okamžitú a dostupnú podporu a to počas 24 hodín, 7 dní v týždni. Takáto zákaznícka podpora dokáže odpovedať na bežné dotazy, riešiť jednoduché problémy a dokonca uskutočňovať transakcie.

Jednou z najväčších výhod AI je jej schopnosť spracovávať a analyzovať obrovské množstvo dát rýchlejšie a presnejšie ako človek. Marketingoví profesionáli využívajú AI pre identifikáciu trendov, predpovedanie spotrebiteľského správania alebo optimalizáciu marketingových kampaní.

Aplikácie využívajúce umelú inteligenciu nepochybne pretransformujú marketingový svet, otvárajúc nové možnosti pre personalizáciu, efektivitu práce a inovácie. Kľúčovým aspektom úspešnosti, hlavne pre marketingových profesionálov, bude systematické vzdelávanie na zručnostiach spojených s využívaním umelej inteligencie.

Umelá inteligencia tu zostane a bude naďalej formovať budúcnosť digitálneho marketingu. Ako ste sa dočítali aj v tomto článku, existuje mnoho spôsobov, ako môžete AI využiť pre zlepšenie účinnosti marketingových kampaní. Nezáleží či vlastníte malý podnik alebo nadnárodnú spoločnosť. Zachytiť trend je v biznise otázkou života alebo smrti.

Viktória Ferjancová
Viktória Ferjancová - Back-end Developer

Programovaniu sa venujem od strednej školy. Prešla som si viacerými prácami hlavne na pozícií administrátora webových stránok, kde som pracovala s rôznymi CMS systémami. V Invelity pracujem ako senior back-end developerka zameraná hlavne na Wordpress.