PPC

Share of Search: Objavte nový spôsob merania kampaní

6. mája 2024

Metrika Share of Search je v súčasnej dobe skvelou alternatívou k Share of Voice. Stále viac a viac značiek využíva túto metriku na meranie účinnosti kampaní a udržanie si náskoku pred konkurenciou. V článku sme pre vás zhrnuli všetko podstatné, čo o tejto metrike potrebujete vedieť. 

Čo vyjadruje metrika Share of Search?

Share of Search v preklade znamená podiel na vyhľadávaní. Vyjadruje teda podiel vyhľadávaní konkrétnej značky na celkovom počte vyhľadávaní konkurenčných značiek v odvetví.

Táto metrika môže byť spoľahlivým ukazovateľom podielu na trhu, ako aj ukazovateľom zdravia značky. Ak vašu značku vyhľadáva väčší počet užívateľov s veľkou pravdepodobnosťou dosiahnete aj vyšší predaj. Väčšina používateľov totiž vyhľadáva značku vtedy, ak si plánujú kúpiť jej produkt. 

Share of Search sa v mnohých ohľadoch podobá na Market Share. Rozdiel je v tom, že Market Share sa pozerá na skutočný podiel predaja či príjmov vo vzťahu k celkovému trhu a Share of Search rieši objem vyhľadávania.

Share of Search verzus Market Share

Podiel na trhu alebo Market Share je najbežnejšia a najvýstižnejšia metrika využívaná pri analýze povedomia o značke. Ide o percento celkových tržieb v odvetví, ktoré generuje konkrétna spoločnosť. Vypočítate ho tak, že vezmete tržby spoločnosti za určité obdobie a vydelíte ich celkovými tržbami celého odvetvia za rovnaké obdobie.

Vo všeobecnosti je ťažké vyčísliť presný podiel spoločnosti na trhu, pretože je náročné odhadnúť predaje spoločnosti. Rovnako je čoraz ťažšie rozlíšiť, kto sa nachádza v rovnakom odvetví ako vaša spoločnosť a kto nie. 

Market Share však predstavuje metriku, ktorá sa vytvára až v priebehu času prostredníctvom mnohých rôznych vstupov, ako je obrat, vývoj produktov, iniciatíva značky atď.

Share of Search verzus Share of Voice

Pred príchodom online reklamy, Share of Voice bola metrika, ktorá predpovedala úspech na trhu. Share of Voice predstavuje podiel nákladov na reklamu jednej značky v porovnaní s celkovými nákladmi na reklamu v danom odvetví. 

Pozor! Share of Voice viete vypočítať len v prípade, že viete celkové výdavky na reklamu vo vašom odvetví. 

Share of Search je postavený na rovnakom princípe ako Share of Voice. Rozdiel je v tom, že SoS sleduje reálnu hľadanosť danej značky a nie náklady na reklamu. 

Prečo ju sledovať?

Kalkulácia a sledovanie Share of Search namiesto Share of Voice prináša niekoľko výhod. Tieto výhody naberajú na dôležitosti so zmenami v spotrebiteľskom správaní a s rastúcim objemom online reklamy. 

1. Jednoduchý výpočet

Výpočet nie je náročný – potrebujete len získať údaje o objemoch vyhľadávania značiek a dosadiť ich do vzorca. Údaje získate jednoducho napríklad cez nástroj Google Trends. 

2. Spoľahlivejšie výsledky

Meranie Share of Search umožňuje sledovať užívateľov, ktorí majú reálny záujem o vašu značku a vyhľadávajú ju. 

3. Univerzálnosť použitia 

Share of Search sa môže uplatňovať aj v odvetviach, kde reklama nie je dôležitým prvkom.

Negatíva

  • Pozor na škandály – Share of Search predpokladá že užívatelia vyhľadávajú značku s cieľom nakúpiť produkty. Nie vždy to tak je. Príkladom môže byť ak je značka súčasťou škandálu. 
  • Nejasná značka – V prípade že vyhľadávací dopyt obsahuje názov značky, ale značka nie je hlavným dôvodom vyhľadávania. Príkladom môže byť napríklad ak sa značka volá “….”
  • Nesprávna interpretácia dát – Share of Search nie je ukazovateľ, ktorý by sme mali sledovať v krátkom časovom horizonte. Pri jeho výpočte sa preto odporúča kĺzavý priemer. V prípade Share of Search sa oplatí sledovať trendovosť a dlhodobé smerovanie danej metriky.

Výpočet

Na výpočet budete potrebovať získať dáta o hľadanosti vašej značky a konkurenčných značiek vo vašom odvetví. Odporúčame zbierať dáta za dlhšie časové obdobie. Potom už len stačí dáta dosadiť do daného vzorca:

SoS = počet vyhľadávaní vašej značky ÷ počet vyhľadávaní všetkých konkurentov v odvetví

Ak chcete vypočítať podiel vašej značky na vyhľadávaní, jednoducho zoberte počet organických vyhľadávaní, ktoré vaša značka zaznamenala v určitom období, a potom ho vydeľte počtom vyhľadávaní, ktoré v tom čase zaznamenali všetky značky vo vašom odvetví.

Do výpočtov nezabudnite zahrnúť veľké aj malé značky. Pri zhromažďovaní objemov vyhľadávania pre jednotlivé značky nezabudnite zmeniť aj lokalitu na trh, na ktorom pôsobíte.

Je dobré vypočítať svoj podiel vyhľadávania na mesačnej báze. Ak ste ho však práve začali sledovať, môžete sa ponoriť aj do historických údajov o vyhľadávaní a analyzovať svoju minulú výkonnosť. Ak si všimnete prekvapivý nárast, možno budete môcť zistiť, čo sa stalo, a zopakovať to vo svojej súčasnej stratégii.

Tipy, ako zlepšiť váš podiel na vyhľadávaní

Čím viac ľudí o vašej značke vie alebo ju pozná, tým viac vyhľadávaní získate. Skvelým spôsobom ako zvýšiť povedomie o značke je televízna reklama. Pomôžu však aj akékoľvek iné marketingové aktivity, ktoré môžu zvýšiť záujem o vašu značke. Influencer marketing je v súčasnosti veľmi populárny. Publikácia PR článkov a v niektorých prípadoch aj staromódne billboardy môžu taktiež pomôcť zvýšiť podiel na vyhľadávaní vašej značky a v konečnom dôsledku aj váš podiel na trhu.

V tomto článku sme si predstavili metriku využívanú v online marketingu. Verím, že sa vám článok páčil a využijete ju aj vo vašom podnikaní. 

Valéria Lapínová
Valéria Lapínová - PPC & SEO specialist

O digitálnom marketingu som sa prvýkrát dozvedela už počas štúdia na vysokej škole. Daná téma ma oslovila natoľko, že som sa jej venovala aj pri vypracovaní záverečnej práce. Následne po štúdiu sa mi naskytla príležitosť absolvovať stáž tu v Invelity. V súčasnosti tu stále pracujem a som rada, že môžem rozvíjať svoje vedomosti a schopnosti v oblasti PPC a SEO.